Ouderraad

Oudervereniging

De ouders van “De Sprankel” kennen een zelfstandige oudervereniging die zich inzet voor u en uw kind. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. Dit is een groep van maximaal 14 betrokken ouders. De ouderraad organiseert een groot aantal activiteiten op en buiten school. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het team. Gelukkig worden zij hierin ondersteund door vele enthousiaste ouders, de “helpende handen”.

Met deze gezamenlijke inspanning worden jaarlijks activiteiten als carnaval, het schoolreisje, de Sprankeldag, 5 december, de kerstmarkt/kerstviering, de avondvierdaagse en het schoolkamp georganiseerd en gefinancierd. Ook helpt de oudervereniging bij het aankleden van de school en het onderhouden van het schoolplein.

Voor het bekostigen van deze activiteiten vraagt de oudervereniging contributie in de vorm van een ouderbijdrage per kind. Iedere ouder is vrij in de keuze om hun kinderen deel te laten nemen aan de activiteiten van de ouderraad. Indien de ouders daarvoor kiezen, is een ouderbijdrage van € 27,50 verschuldigd. De ouders worden hiermee automatisch lid van de oudervereniging. Ook worden er inzamelingsacties gehouden. Zo zorgen de kinderen van groep 8 met een lege-flessenactie voor een extra bijdrage voor hun schoolkamp, en wordt er met “Jantje Beton” ook maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen.

Gedurende het schooljaar vergadert de ouderraad om de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u als ouder een vergadering wil bijwonen, dan bent u van harte welkom.

Heeft u vragen, opmerkingen of voorstellen, laat het de ouderraad dan weten, want de ouderraad is er voor de leerlingen én voor de ouders/verzorgers. Stuur ons een e-mail door op deze link te klikken.

Natuurlijk kunt u de OR-leden ook gewoon op het schoolplein aanspreken!

Samenstelling
De ouderraad van de Sprankel bestaat uit:

Voorzitter:

Vacant

Penningmeester:

Marjon Gerrits

Secretariaat:

Wilske Eurlings

Overige leden:

Vera Haarman, Ilze Janssen, Frank Stoffer, Marieke van de Ven, Thera Verkerk, Anneke Vink, Christel van de Wal, Janneke Bernts, Merel van Boxtel, Femke Olthof, Marjolein Theunissen-Dunk.

 

Hier komen de notulen van de ouderraad vergaderingen te staan.

NotulenNotulen ALV - OR vergadering kijk hier

Notulen OR vergadering 20-03-2024 kijk hier

Activiteiten

De ouderraad organiseert Sprankelende Activiteiten:

de Avondvierdaagse

Carnaval

Jantje Beton

de Flessenactie

Kampen + Spooktocht

de Kerstmarkt

Pasen

Sinterklaas

de Schoolfotograaf

de Sportdagen

de Sprankeldag

ActielijstKijk hier

Agenda

Ouderraad vergaderingen:

18 september 2023- 20.00 uur kijk hier

14 november 2023- 20.00 uur kijk hier

18 december 2023- 20.00 uur (Algemene ledenvergadering)

1 februari 2024- 20.00 uur

20 maart 2024- 20.00 uur kijk hier

14 mei 2024- 20.00 uur

10 juni 2024- 20.00 uur