Ouderraad

Oudervereniging

De ouders van “De Sprankel” kennen een zelfstandige oudervereniging die zich inzet voor u en uw kind. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. Dit is een groep van maximaal 14 betrokken ouders. De ouderraad organiseert een groot aantal activiteiten op en buiten school. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het team. Gelukkig worden zij hierin ondersteund door vele enthousiaste ouders, de “helpende handen”.

Met deze gezamenlijke inspanning worden jaarlijks activiteiten als carnaval, het schoolreisje, de Sprankeldag, 5 december, de kerstmarkt/kerstviering, de avondvierdaagse en het schoolkamp georganiseerd en gefinancierd. Ook helpt de oudervereniging bij het aankleden van de school en het onderhouden van het schoolplein.

Voor het bekostigen van deze activiteiten vraagt de oudervereniging contributie in de vorm van een ouderbijdrage per kind. Iedere ouder is vrij in de keuze om hun kinderen deel te laten nemen aan de activiteiten van de ouderraad. Indien de ouders daarvoor kiezen, is een ouderbijdrage van € 27,50 verschuldigd. De ouders worden hiermee automatisch lid van de oudervereniging. Ook worden er inzamelingsacties gehouden. Zo zorgen de kinderen van groep 8 met een lege-flessenactie voor een extra bijdrage voor hun schoolkamp, en wordt er met “Jantje Beton” ook maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen.

Gedurende het schooljaar vergadert de ouderraad om de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u als ouder een vergadering wil bijwonen, dan bent u van harte welkom.

Heeft u vragen, opmerkingen of voorstellen, laat het de ouderraad dan weten, want de ouderraad is er voor de leerlingen én voor de ouders/verzorgers. Stuur ons een e-mail door op deze link te klikken.

Natuurlijk kunt u de OR-leden ook gewoon op het schoolplein aanspreken!

Samenstelling
De ouderraad van de Sprankel bestaat uit:

Voorzitter:

Vacant

Penningmeester:

Marjon Gerrits

Secretariaat:

Wilske Eurlings

Overige leden:

Christel van de Wal, Judith te Pas, Vera Lamers, Jasper / Chantal Thijs, Daniëlle Hartog, Wouter Kuipers, Ilze Janssen-van Zutven

 

Hier komen de notulen van de ouderraad vergaderingen te staan

NotulenNotulen vergadering 15 september:
​​​​​​​Kijk hier

Notulen vergadering 2 november:
​​​​​​​Kijk hier

Notulen ALV 12 december:
Kijk hier

Notulen vergadering 31 januari:
Kijk hier

Activiteiten

De ouderraad organiseert Sprankelende Activiteiten:

de Avondvierdaagse

Carnaval

Jantje Beton

de Flessenactie

Kampen + Spooktocht

de Kerstmarkt

Pasen

Sinterklaas

de Schoolfotograaf

de Sportdagen

de Sprankeldag

ActielijstKijk hier

Agenda

Ouderraad vergaderingen:

02 november 20.00 uur (agenda,kijk hier)

12 december 20.30 uur (agenda,kijk hier)

31 januari 20.00 uur (agenda,kijk hier)

22 maart 20.00 uur (agenda,kijk hier)