Afspraken voor ouders

1. Surveillance voor schooltijd

Gezien de aanvangs- en surveillancetijden verzoeken wij u uw kinderen op tijd, maar niet voor 8.15 uur  naar school te sturen. ’s Ochtends wordt er een kwartier voor schooltijd door een leerkracht gesurveilleerd. Dus na 8.15 uur.

2. Melden

Het melden van zieke kinderen, te laat komen en dergelijke s.v.p. schriftelijk of telefonisch, tel. 472077.

3. Begeleiden van kinderen

Indien u uw kind naar school brengt, verzoeken wij u beleefd niet op de speelplaats te fietsen in verband met de daar aanwezige, spelende kinderen. Tevens vragen wij u uw huisdier thuis te laten, zodat het schoolterrein een schoon speelterrein kan zijn.

4. Fietsen

Kinderen uit de wijk Estersveld komen bij voorkeur niet met de fiets naar school. Alle kinderen buiten deze wijk hebben zonder meer toestemming om met de fiets naar school te komen, indien u dit zelf verantwoord vindt. De school kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele beschadigingen.

5. Verjaardagen

Indien uw kind zijn/haar verjaardag op school wil vieren, wilt u dan s.v.p. denken aan een ”gezonde” traktatie. Bij voorbaat onze dank. In de groepen 1 en  2 maakt de leerkracht foto's van het verjaardagsfeest en deelt deze met de ouders van de jarige.

6. Gebruik schoolmaterialen

Waardevolle schoolmaterialen worden eenmalig verstrekt door de school, op het moment dat de kinderen dit nodig hebben. Wanneer dergelijke materialen door eigen schuld vernield zijn of zoekraken, dan krijgen de kinderen nieuwe materialen mits deze dan door de ouders betaald worden. Op deze wijze hopen we de kinderen zorg bij te brengen voor de spullen die ze in bruikleen hebben. Daarnaast bespaart deze regeling de school honderden euro’s. In geval van vernieling of verlies worden de volgende onkosten in rekening gebracht: Vulpen – 4,50 euro Schaar – 3,00 euro 23 Ringsklapper – 3,00 euro Liniaal – 0,50 euro

7. Aansprakelijkheid na schooltijd

De kinderen van de hogere groepen gaan meestal na schooltijd op eigen gelegenheid naar huis. De kinderen van de lagere groepen worden meestal opgehaald door ouder of oppas. Natuurlijk zien met name de groepsleerkrachten van groep 1-2 er op toe dat alle kleuters worden opgehaald. Anderzijds maken we u er op attent dat de school na einde schooltijd (zoals vermeld in deze schoolgids) geen toezicht meer kan houden en derhalve niet aansprakelijk gesteld kan worden in geval van letsel of schade. Wij vragen u dan ook vriendelijk op tijd aanwezig te zijn om uw kind op te halen.