Maandbrief

 Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF MEI 2023   

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
De Sprankel is ook op Facebook te vinden. Alle nieuwtjes, activiteiten of “zomaar” berichtjes vinden jullie op de Facebook pagina van De Sprankel.
Erg leuk om elke dag even te kijken.
We hebben al enorm veel volgers. Wil jij ook op de hoogte blijven en ons volgen? Dat kan. Klik hier onder op de banner om naar de pagina te gaan.

NIEUWS UIT HET TEAM

►Dinsdag 9 mei: Ouderavond Kriebels in De Vreedzame School
Van 19.30 uur tot 21.00 uur in de aula! U kunt zich nog aanmelden via de Parro-app. 
Hebt u op ‘misschien’ geklikt? Wilt u dan voor 7 mei aangeven of u er al dan niet zult zijn.

Tijdens de avond over lijf en relaties krijgt u informatie van Claudia Versteeg, een adviseur van De Vreedzame School. De adviseur vertelt hoe uw kind zich ontwikkelt, welke vragen u kunt verwachten en wat u kunt doen om uw kind te steunen. Ook vertellen wij hoe De Sprankel het gaat aanpakken en tot slot kunt u ook persoonlijke vragen stellen in de pauze of achteraf.

▶︎Op de studiedag van 14 april hebben we een volle agenda met de volgende punten doorgewerkt:
•evaluatie en nieuwe doelen De Sprankel als opleidingsschool (hoe willen we dat onze studenten van en met ons leren)
•het concept jaarrooster van 23-24
•start evaluatie jaarplan van 22-23
•de eerste opzet voor het jaarplan schoolontwikkeling 23-24
•de groepsindeling voor 23-24.
Het was een intensieve dag!

►Aan het einde van dit schooljaar gaan een aantal collega’s onze school verlaten:
- Denise gaat een nieuwe stap maken in haar ontwikkeling en zal naar De Ester gaan.
- Wilma kiest ervoor om haar laatste jaar in het onderwijs wat rustiger aan te gaan doen. Dit betekent dat ze De Sprankel na 41 jaar gaat verlaten.
   Ze gaat minder werken en haar loopbaan afbouwen als vervanger.
- Maria, ondersteuning in groep 1 t/m 4, gaat met ingang van 1 augustus gebruik maken van keuze- pensioen.
We wensen Denise, Wilma en Maria veel plezier en succes met hun gekozen ‘loopbaanpad’ en zullen hun betrokkenheid en inzet gaan missen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen we ook een nieuwe collega verwelkomen. Sophie Sengers zal ons team komen versterken. Op dit moment is Sophie werkzaam op bs Sint Jozef in Velp.
We heten haar van harte welkom!

BLINK: NIEUW THEMA


THEMA: EEN GROENE WERELD! 
Groep 1/2 Op avontuur in de natuur.

Pompom heeft al veel gegraven, maar is nog niet in China. Waar zou hij het beste kunnen graven? Om die vraag te beantwoorden, onderzoeken de kinderen allerlei soorten grond.
Ook dichtbij kun je avonturen beleven.
De kinderen beleven samen met Pompom allerlei avonturen. Ze maken een wandeling in de natuur.
Ze speuren naar spulletjes en zoeken later uit wat het allemaal is.

Groep 3/4: Natuurspeurders.
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust dat in de eigen omgeving vele soorten kleine beestjes leven.
De beestjes wonen in de buurt, op of onder de grond, in bomen, struiken of in de lucht.

De mens kan er mede voor zorgen dat deze beestjes een fijne leefomgeving hebben. De beestjes hebben allerlei kenmerken en eigenschappen. Daardoor zijn ze heel geschikt om te onderzoeken, te bekijken en van te leren.
Door de beestjes te onderzoeken kun je ze categoriseren. Hoe klein ook, alles zit erop en eraan.
Respect voor deze kleine kriebelbeestjes.

Groep 5/6: De groene fabriek

In dit thema De groene fabriek kijken de kinderen naar de opkomst van fabrieken en de gevolgen daarvan voor de mens en natuur.
Ze ontdekken wat een productieketen is en dat hoe korter de productieketen is, hoe minder gevolgen het heeft voor de natuur.
De kinderen ontdekken welke landbouw en veeteelt nodig is bij het runnen van een tostifabriek en de kinderen bedenken een groene appelsapfabriek.

Groep 7/8: Duurzaam design
Hoe kunnen nieuwe ontwerpen ervoor zorgen dat we beter met de wereld omgaan?
Welke ideeën zijn er nu al en wat zou er in de toekomst nog meer kunnen?
De kinderen gaan het in dit thema onderzoeken!  In de eerste onderzoeksles kijken ze hoe duurzaam de productie van een iPhone is en bedenken ze hoeveel meer geld ze aan een duurzame telefoon zouden willen uitgeven.

In de tweede les slopen ze een apparaat om te kijken naar de werking van de verschillende onderdelen en hoe die kunnen worden hergebruikt in een nieuw product.
In les 3 maken ze van hergebruikt krantenpapier een goede constructie voor een stoel en in de vierde les testen ze duurzame materialen die kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuwe tas.

BLOK 6 DE VREEDZAME SCHOOL: WE ZIJN ALLEMAAL ANDERS
Na de meivakantie starten we met het laatste blok van dit schooljaar. In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur.
We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen.

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Op donderdag 11 mei gaat een tweetal enthousiaste versierouders ons gebouw in voorjaarssferen brengen.
Het zou leuk en fijn zijn als er meerdere ouders zouden kunnen helpen.
Vele handen maken licht werk.
Hebt u op donderdagmorgen 11 mei tijd om even aan te sluiten?
U bent van harte welkom om 08.30 uur om na de start met een kopje koffie aan de slag te gaan.

SPRANKELFEEST: 50 JAAR SPRANKEL
In augustus 2023 bestaat De Sprankel 50 jaar!!!
Tijd voor een feestje!!!
We zullen dit met een feestweek vieren van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september.
De eerste voorbereidingen zijn al opgestart. Mocht u het leuk vinden om hier over mee te denken dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de ouderraad via mailadres:penningmeesterordesprankel@gmail.com.

Team basisschool De Sprankel
21 april 2023