Maandbrief

 Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF JANUARI 2024   

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
De Sprankel is ook op Facebook te vinden. Alle nieuwtjes, activiteiten of “zomaar” berichtjes vinden jullie op de Facebook pagina van De Sprankel.
Erg leuk om elke dag even te kijken.
We hebben al enorm veel volgers. Wil jij ook op de hoogte blijven en ons volgen? Dat kan. Klik hier onder op de banner om naar de pagina te gaan.

NIEUWS UIT HET TEAM 

* Juf Dane gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. We wensen haar een heel fijn verlof toe!
Tijdens dit verlof wordt ze vervangen door Peter Derks.
In het bericht hieronder stelt hij zich aan u voor.

Beste ouder(-s), verzorger (s),

Graag stel ik mezelf aan jullie voor!
Ik ben Peter Derks. Vanaf 8 januari mag ik Juf Dane als intern begeleider komen vervangen gedurende haar
zwangerschapsverlof.
Ik woon sinds een half jaar met mijn partner in Haren (gemeente Oss).

Voor mij is het weer terug naar mijn roots. Ik ben opgegroeid in Berghem, heb daarna in De Meern en in Amsterdam
gewoond. Nu ben ik weer terug in het Brabantse land.
En dat voelt goed!

Ik heb jarenlang als leerkracht in het speciaal onderwijs gewerkt. Daarna heb ik op verschillende scholen als intern
begeleider gewerkt. Ik vind het boeiend en inspirerend om op verschillende scholen te werken. Vandaar dat ik in 2015 de
keuze heb gemaakt om als interim intern begeleider te gaan werken.
Om kinderen de mogelijkheid te geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen vind ik de samenwerking binnen het
team en met ouders van groot belang. Ik geef daar samen met jullie graag invulling aan! Ik kijk ernaar uit om na de
vakantie naar De Sprankel te komen!

Voor nu wens ik jullie alvast gezellige dagen en een hele goede start van 2024!
En voor Juf Dane: een heel fijn zwangerschapsverlof!

Hartelijke groet,
Peter Derks

-Het College van Bestuur van Optimus bezoekt op 22 januari onze school bezocht.
Naast een kijkje binnen school, het onderwijs in de groepen, willen zij ook graag met ouders spreken.
Wilt u in gesprek met het College van Bestuur? Dan kunt u zich aanmelden bij Rianda.  

- Op 11 december heeft een intern auditteam onze school bezocht. Zij hebben naar de kwaliteit van ons
onderwijs gekeken.
In de terugkoppeling zijn een aantal standaarden (vanuit het inspectiekader) als goed (een voorbeeld voor andere scholen) beoordeeld.
Alle andere standaarden zijn als voldoende beoordeeld.
Het rapport zal in de MR besproken worden.

AFNAME CITO TOETSEN ALLE KINDEREN van gr. 3 t/m 8
De weken 4 en 5 staan op school in het teken van de afname van de CITO toetsen voor het leerlingvolgsysteem.
Dit schooljaar maken wij de overstap naar het nieuwe leerlingvolgsysteem van CITO ‘Leerling in Beeld’.
Door het afnemen van deze toetsen krijgen wij een goed beeld van de “groei” van de kinderen op het gebied van rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen.
Deze periode is een meetmoment voor school om de ontwikkeling van individuele leerlingen, de groep en als laatste fase de school in beeld te krijgen

Blink! SCHOOLTHEMA: Slimme communicatie.
Van de kerstvakantie tot de carnavalsvakantie werken en leren we rondom het thema: EEN EIGEN PLEK!
Deze keer hebben we geen gezamenlijke opening van het thema maar een sluiting waar
ook ouders van harte welkom zijn: woensdag 7 februari van 13.30 tot 14.00 uur.

Groep 1/2: Start de muziek!
Hebt u het al gehoord? In de groep werken we met het anker ‘Muziek’ van Schatkist. We gaan op zoek naar alles wat geluid maakt, we maken zelf muziek en we vormen samen een orkest. Als je goed luistert, hoor je héél veel!
Pompom en Loeloe hebben gelogeerd bij oma . Ze kunnen niet slapen door een tikkend geluid.
Ze weten niet wat het is en ze denken dat het tikboeven zijn! Gelukkig blijkt het maar een tak te zijn.
Pompom is daarom de volgende dag erg moe. Hij ligt nog te slapen als wij in de kring zitten.
We overleggen hoe we hem wakker maken: met een geluid!
Pompom ontdekt dat hij van geluiden houdt.
Bij oma is het altijd stil en daarom wil hij oma verrassen met geluiden. Samen met Pompom gaan we op zoek naar geluiden.
Geluid is overal, binnen én buiten!


Groep 3/4: Bouwen maar.
In dit thema maken de kinderen kennis met de verschillende stadia die doorlopen worden bij het bouwen van een huis. Een huis staat er niet zomaar. Voordat er met de bouw wordt gestart is er al heel wat denkwerk en planning verricht. De architect heeft een tekening en een bouwplan gemaakt. Er is
overleg geweest met de aannemer en de bouwers.
De kinderen ontdekken dat de groep ‘bouwers’ bestaat uit mensen met uiteenlopende beroepen waaronder timmermannen, metselaars, voegers, loodgieters, dakdekkers, schilders en glaszetters.
Al deze mensen werken samen aan de realisatie van een huis.
Daarnaast zien de kinderen in welke volgorde de bouw plaatsvindt, van fundering tot dak.
Het beeldmateriaal dat in dit thema is verwerkt biedt de kinderen een weidse blik op de diversiteit aan bouwstijlen en architectuur en
prikkelt daarmee de fantasie en de verbeelding.
Op huizengebied is veel meer mogelijk dan vier rechte muren en een schuin dak.


Groep 5/6: Stadsmakers.
In dit thema vormen de kinderen zich een beeld van de stad met alles wat daarbij hoort, zoals het ontstaan van steden, de verschillen tussen een stad en een dorp, voorzieningen in een stad, de metropool, vervoer in een stad en verkeer van de toekomst.


Groep 7/8: Altijd onderweg.
In de opdrachten vormen de kinderen zich een beeld van emigratie met alles wat daarbij hoort, zoals emigratie in vroegere tijden, migratie van planten en dieren, redenen om te emigreren, de eigen familiegeschiedenis, de ontvangst in een nieuw land, de verschillen tussen culturen en
de kennis die je moet opdoen om in het andere land te integreren.

DE VREEDZAME SCHOOL
We sluiten blok 3 van De Vreedzame School af: We hebben oor voor elkaar.
De kinderen hebben geleerd:
- Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige
   conflicten
- Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed
   begrepen hebt.
- Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het hebben van verschillende
   gezichtspunten. Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit
   verschillende gezinnen komen. Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten
   veroorzaken.

Na de kerstvakantie starten we met blok 4 van De Vreedzame School.
Dit blok staat in het teken van: We hebben hart voor elkaar.
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben,
d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.


We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig.
Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat.
We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op site van de vreedzame school de vreedzameschool of kom eens langs bij ons op school.

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Afgelopen maandag is tijdens de OR vergadering het nieuwe bestuur benoemd.
Per 1 januari nemen Marieke van de Ven, Marjolijn Theunissen-Dunk en Femke Olthof-Jaspers als penningmeester, secretaris en voorzitter het stokje over van Marjon Gerritsen en Wilske Eurlings.
We zijn blij met deze nieuwe bezetting in het bestuur van de OR en kijken uit naar een sprankelend nieuw jaar!

Op maandag 18 december heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden. Hier is de realisatie van de uitgaven van de Ouderraad van 22-23 toegelicht. Ook is er uitleg gegeven over de begroting van schooljaar 23-24.

De ouderraad is dringend op zoek naar ouders die onze school mee willen versieren bij de jaarfeesten en de seizoenen! Vindt u decoreren en creatief bezig zijn leuk?
Dan kunt u zich aanmelden bij de OR: penningmeesterordesprankel@gmail.com
Als u niet iedere keer kunt? Geen probleem! Alle hulp is welkom! Tijden om te versieren worden in onderling overleg vastgesteld.

TALENTENMIDDAGEN
Op woensdag 17 en 24 januari van 12.30 tot 13.45 uur zijn weer onze talentenmiddagen van dit schooljaar.
We vinden het belangrijk dat leerlingen, naast de cognitieve ontwikkeling (rekenen, taal en lezen), ook ontdekken wat ze leuk vinden en welke talenten ze hebben.
We hebben weer een aantal leuke en bijzondere workshops kunnen organiseren.  

Wilt u ook uw talent nog delen? Dat kan: meld u dan aan bij Juf Lise (l.dbeer@optimusonderwijs.nl) of Juf Joyce (j.verp@optimusonderwijs.nl).

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
*Zijn er broertjes en zusjes van onze leerlingen die voor 1 oktober 2025 4 jaar worden? Wilt u dan een aanmeldformulier afhalen
bij Rianda (directie) of Henk (conciërge).
De eerste gesprekken voor de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar hebben al plaats gevonden.
Het helpt ons om de juiste keuze in de groepsindeling te maken als we weten hoeveel leerlingen we bij de start van het schooljaar hebben en wat de instroom gedurende het schooljaar zal zijn.

* Kent u kinderen in de buurt/familie/kennissen die voor 1 oktober 2025 4 jaar worden?
Natuurlijk is voor hen De Sprankel ook een fijne plek!
Via een gesprek en een rondleiding kunnen we hen vertellen wat ouders van school mogen verwachten en hoe we samen met ouders werken aan een fijne plek om te leren en te ontwikkelen.
Wilt u de ouders van mogelijke Sprankelkinderen enthousiasmeren om deze afspraak te plannen!

Fijne Feestdagen en een Sprankelend 2024!
Team basisschool De Sprankel.
22 december 2023