In vogelvlucht

Een school waar kinderen op een plezierige manier en in een prettige, veilige sfeer goed onderwijs krijgen.

Basisschool De Sprankel ligt in de wijk “Estersveld”. Het merendeel van de leerlingen komt uit deze wijk; het aantal kinderen uit De Stoof, De Zittert en Grave Stad neemt daarnaast steeds meer toe. De school werd op 12 augustus 1973 officieel geopend en breidde zich geleidelijk aan steeds verder uit.

Op De Sprankel zitten momenteel ongeveer 180 leerlingen, die verdeeld zijn over elf à twaalf lokaal-groepen. De schaalgrootte van De Sprankel bepaalt mede de ruime mogelijkheden, die ten goede komen aan de leerlingen.

Hierdoor kunnen leerkrachten o.a. vrijgeroosterd worden voor speciale taken, zoals intern begeleider leerlingenzorg, intern begeleider informatie- en communicatietechnologie en ambulant begeleider voor kinderen met een beperking. Daarnaast zijn er een coördinator cultuureducatie en een coördinator techniek in het basisonderwijs.

De Sprankel wil een school zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat. De kinderen wordt in een rustige sfeer en op een plezierige manier onderwijs geboden. Het zich prettig en veilig voelen en het aanbieden van structuur zijn immers voorwaarden om tot leren te komen. Belangstelling en begrip voor elkaar spelen hierbij een belangrijke rol. Om het gevoel van veiligheid te kunnen waarborgen is er een gedragsprotocol opgesteld met gedragsregels.

Daarnaast is de ‘stop-methode’ ingevoerd, waarbij de kinderen elkaar via een aantal stappen laten weten dat ze zich niet prettig bejegend voelen. Op De Sprankel wordt het hele jaar door veel aandacht besteed aan “het op een goede manier met elkaar omgaan”.

De school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de basisstof het uitgangspunt is. Via het gedifferentieerde instructiemodel (en waar nodig extra aandacht) wordt tegemoet gekomen aan verschillen tussen kinderen. Leerlingen die dit nodig hebben, krijgen een aangepast programma. Zo kunnen sommige kinderen extra hulp krijgen, terwijl anderen verdiepings- of verrijkingsstof aangeboden krijgen. De groepen 3 t/m 8 rekenen dagelijks in niveaugroepen en worden voor het rekenonderwijs halfjaarlijks opnieuw ingedeeld. Het team van De Sprankel zet zich sterk in voor kinderen met een beperking en heeft voor deze leerlingen dan ook deskundigheid en specialisatie in huis.

Er wordt op De Sprankel veel aandacht besteed aan creativiteit. De methode “Moet je doen” geeft de nodige aanknopingspunten voor  expressievakken als drama, dans, tekenen en handvaardigheid. Bij deze lessen komen er regelmatig onverwachte kwaliteiten van de kinderen naar boven.

Enkele malen per jaar zijn er creadagen, waarbij klassen met drama, dans en sketches voor elkaar en de ouders optreden.

De naam van De Sprankel staat symbool voor een sprankelende school, waar een team deskundige, sprankelende leerkrachten sprankelend onderwijs willen geven.