SAMEN

BETROKKENHEID

VEILIGHEID

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen in een fijne omgeving mogen Sprankelen!

Basisschool De Sprankel te Grave

Het spreekt voor zich dat de keuze van een basisschool een zorgvuldige afweging is. U zoekt een school die midden in een veranderende samenleving staat. Een school die gedegen onderwijs verzorgt en die moeilijke sociale thema’s niet uit de weg gaat. Een school waarin men rekening houdt met en aansluit bij uw verwachtingen en levensopvatting. Een school die rekening houdt met het ontwikkelingstempo en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Kortom: een school die samen met u wil staan voor een goede ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

De Sprankel is zo’n basisschool.

Bij het maken van een schoolkeuze is de sfeer die de school uitstraalt van groot belang. Sfeer beschrijven is moeilijk, sfeer moet je aan den lijve ondervinden, sfeer moet je proeven. Daarom nodigen wij u graag uit om eens een kijkje te komen nemen in onze school. Tevens bestaat dan de gelegenheid vragen of situaties te bespreken met de directeur en leerkrachten.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Directeur mevr. Rianda School

Het team van De Sprankel

Lees verder

Nieuws

DE SPRANKEL THEATERNIEUWS

Morgen dan is het weer zover,...
Morgen dan schuift het theater gordijn aan de kant om plaats te maken voor weer een daverende show van enkele van onze Sprankel artiesten.
Deze keer zijn aan de beurt de kinderen van de groepen:
Groep 1-2B ; groep 3 ; groep 5-6 ; en groep 7.

Het thema deze keer speelt zich af in de natuur,...de prille natuur in de lente.
Tussen de nog net boven het gras uitkijkende bloemetjes en de vrolijk kwetterende vogels laten de groepen hun act zien.

De ouders zijn welkom (op vrijdag 24 mei) vanaf 13.15 uur.
Wij willen jullie vragen om buiten bij de hoofdingang te wachten totdat jullie gehaald worden.

De kinderen zijn er klaar voor en hebben er heel veel zin in.


Blink Thema:  Verre Wereldreizen

Het laatste thema van Blink Wereldoriëntatie is gestart.
Verre wereldreizen.

Hallo wereld!
In dit thema begroeten de kinderen van groep 3 en 4 de wereld.
Op de wereld vind je allerlei culturen.
Hoe begroeten mensen in andere landen elkaar?
Welke spelletjes spelen ze?

Het wereldrestaurant
In dit thema proeven de kinderen van groep 5 en 6 de wereld
Wat zit er in ons eten?
Waar komt het vandaan?
Hoe eten ze op andere plekken in de wereld en wat kun je daarmee in je eigen wereldrestaurant?

Reis de wereld rond
De kinderen van groep 7 en 8 maken in dit thema een reis rond de wereld.
Hoe heeft de mens ontdekt hoe de wereld in elkaar zit?
En hoe kun je tegenwoordig de wereld rondreizen?

 

 


Opvoeden, zo! Cursus voor ouders.
De cursus Opvoeden, Zo! helpt ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar om het contact met hun kind plezieriger te laten verlopen.
Voor meer informatie:kijk hier 

Elke vrijdag is er wekelijks een jeugdconsulent van CJG (Centrum jeugd en gezin) bij ons op De Sprankel. 

Renate Eggenkamp is haar naam en u kunt als ouder/verzorger bij haar terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. 
Ze is op de vrijdagen van 8.15 uur tot 9.15 uur op De Sprankel aanwezig in de spreekkamer naast de werkplek van meneer Henk. 
In de bijlage vindt u meer informatie.Kijk hier

Met vriendelijke groet,
Het team van basisschool 'De Sprankel' 

 

 

Agenda

vrijdag 24 mei:
Optreden gr. 1-2B; 3; 5-6 en 7

woensdag 29 mei:
Flessenactie groep 8

vrijdag 31 mei:
Praktisch verkeersexamen gr. 7
Spelletjesmiddag gr. 1; 2; 3 en 7

 

 

 

 

 

 

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl