Optimus scholen

SAMEN

BETROKKENHEID

VEILIGHEID

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen in een fijne omgeving mogen Sprankelen!

Basisschool De Sprankel te Grave

Het spreekt voor zich dat de keuze van een basisschool een zorgvuldige afweging is. U zoekt een school die midden in een veranderende samenleving staat. Een school die gedegen onderwijs verzorgt en die moeilijke sociale thema’s niet uit de weg gaat. Een school waarin men rekening houdt met en aansluit bij uw verwachtingen en levensopvatting. Een school die rekening houdt met het ontwikkelingstempo en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Kortom: een school die samen met u wil staan voor een goede ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

De Sprankel is zo’n basisschool.

Bij het maken van een schoolkeuze is de sfeer die de school uitstraalt van groot belang. Sfeer beschrijven is moeilijk, sfeer moet je aan den lijve ondervinden, sfeer moet je proeven. Daarom nodigen wij u graag uit om eens een kijkje te komen nemen in onze school. Tevens bestaat dan de gelegenheid vragen of situaties te bespreken met de directeur en leerkrachten.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Directeur mevr. Rianda School

Het team van De Sprankel

Lees verder

Nieuws

 Richtlijnen Corona rivm
Hierbij een link voor de laatste richtlijnen van de rivm bij Corona. 
Kijk Hier.

Opvoeden, zo! Cursus voor ouders.
De cursus Opvoeden, Zo! helpt ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar om het contact met hun kind plezieriger te laten verlopen.
Voor meer informatie: kijk hier


"Sterrennacht in Bethlehem"
In deze musical van Birgit Minichmayr, nemen tante Elisabeth en oom Zacharias, moeder Maria en engel Gabriël ons mee naar Kerstmis, de nacht waarin hemel en aarde samenkomen rond het Kind in de kribbe, de stal van Bethlehem, tussen herders en koningen.

Kinderen, tieners en volwassenen brengen als bijna professionele sterren deze musical vanuit de Nederlandse tak van Kisi kids.
Deze internationale, katholieke non‐profitorganisatie werkt vanuit de Bijbelse Boodschap, staat voor oecumene,speelt en zingt voor iedereen.
Voor meer info, kijk hier

Zondag 11 december om 15:00 uur in de Theaterzaal van Catharinahof

Agenda

5 december:
Bezoek Sinterklaas

6 december:
Studiedag, alle kinderen vrij

12 december:
Leerlingraad

14 december:
Sprankellessen

15 december:
Sprankellessen

16 december:
Sprankellessen
Optreden groepen 1/2B, 5 en 7-8

22 december:
Kerstviering 17.00 - 18.30 uur

23 december:
12.00 uur: school uit

26 december:
Kerstvakantie

 

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl