Nieuwsbrief

Centrum jeugd en gezin

Voor meer informatie kijk op de website van CJG. (klik hier)

Lunchprotocol

In dit protocol staat vermeld wat voor ons de uitgangspunten zijn bij het lunchen tussen de middag en waar taken en verantwoordelijkheden liggen. Klik hier voor het gehele protocol.

GGD

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg? Kijk hier

BIEB OP SCHOOL (BoS)

De vrijwilligers hebben de bieb op school weer mooi ingericht. De enthousiaste vrijwilligers zorgen er samen voor dat het allemaal goed loopt in de bieb. Op dit moment zijn er geen vrijwilligers in de bieb inzetbaar vanwege de Corona protocollen.
De kinderen gaan nu elke woensdagmorgen naar de bieb met hun klas.