Stromenland

Wat is Samenwerkingsverband Stromenland?

Sinds de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 werken binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Stromenland de basisscholen nauw samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de scholen voor speciaal onderwijs (SO) om de best passende zorg voor alle leerlingen te realiseren. Het SWV organiseert een doorlopende lijn voor extra zorg aan kinderen van 4 t/m 12/13 jaar bij wie de ontwikkeling niet (meer) vanzelfsprekend verloopt en er sprake is van speciale ondersteuningsbehoeften. Het Samenwerkingsverband is onderverdeeld in zes ondersteuningsplatforms, waarvan het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk er één is.

Welke kinderen komen in aanmerking voor extra zorg?

Alle kinderen die extra ondersteuning behoeven op één van de volgende gebieden:

  • Gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Lichamelijke en/of motorische ontwikkeling
  • Werkhouding en concentratie
  • Onderwijs-/ leerontwikkeling

Waaruit bestaat die extra zorg?

Deze zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Preventieve zorg

Niet ieder kind blinkt uit in leren en is een toonbeeld in ijver en gedrag. Dit hoeft gelukkig ook niet. Maar stelt u zich eens voor dat het kind minder goed mee kan komen, vaak niet speelt, geen zin meer heeft om naar school te gaan, zich verveelt op school, geen uitdaging meer heeft, geen vriendjes heeft, thuis niets meer vertelt over school etcetera. Wellicht heeft het kind dan extra begeleiding nodig op school. Na overleg met de intern begeleider van de basisschool en met toestemming van ouders, komt een deskundig ondersteuner van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk mee kijken in de klas; adviezen geven aan de leerkracht; meedenken met school en ouders.  Gewoon om het kind te leren wat het zelf aankan. Of om het leerplezier te verhogen en te voorkomen dat het kind (nog) meer in zijn  of haar ontwikkeling gehinderd wordt.

2. Arrangementen

Wanneer voor langere tijd ondersteuning nodig geacht wordt, kan een arrangement aangevraagd worden bij de Arrangementencommissie van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk. Een arrangement biedt de deskundig ondersteuner de mogelijkheid om voor een langere periode, meer intensief bij een kind, zijn/haar ouders en school betrokken te blijven.

3. Verwijzing naar een andere vorm van onderwijs

Als het leer- en/ of gedragsprobleem ernstig is, is aangepast onderwijs wellicht wenselijk. In dat geval zoekt de basisschool -samen met ouders- naar een passend aanbod voor het kind. Wanneer verwijzing nodig geacht wordt, zal er door de Commissie Toelaatbaarheid van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk beoordeeld worden of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een andere vorm van onderwijs afgegeven kan worden.

Contact

Ondersteuningsplatform Land van Cuijk
Postbus 306
5430 AH Cuijk
Telefoonnummer: 0485-209001
Email: infooplvc@stromenland.net