Gymlessen

Algemeen

Mogen leerlingen rechtstreeks vanaf de sportaccommodatie naar huis?
Regelmatig bereiken ons verzoeken van ouders om hun kind op het einde van de ochtend of middag na een gym- of zwemles in sportaccommodatie Op De Ham rechtstreeks naar huis te laten gaan. Zeer begrijpelijk, zeker gezien het feit dat er kinderen zijn die in de buurt van de sport-accommodatie wonen. Zij zouden na de sportles eerst mee naar school moeten en daarna dezelfde weg weer terug naar huis. Echter…… de groepsleerkracht (en dus ook de schoolleiding) blijft volgens de wet een kwartier na einde schooltijd verantwoordelijk voor de kinderen uit zijn/haar groep. Deze verantwoordelijkheid maakt het ons niet mogelijk om aan bedoelde verzoeken van ouders tegemoet te komen.

Wel is het mogelijk dat u uw kind zelf op het einde van de dag komt ophalen bij de sportaccommodatie. Een andere mogelijkheid is dat u als ouders schriftelijk verklaart de school te ontheffen van haar verantwoordelijkheid in deze en de school niet aansprakelijk zult stellen voor eventuele nadelige gevolgen. Een formulier daartoe is op school bij de directeur verkrijgbaar. Voor alle ouders geldt dat u er op kunt rekenen dat kinderen niet voor einde schooltijd van school, sporthal of elders op eigen gelegenheid op pad naar huis gaan, tenzij u een verklaring hebt ondertekend of tenzij u uw kind zelf komt ophalen. De schoolleiding wenst haar verantwoordelijkheid in deze serieus te nemen.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 willen we een uitzondering maken. Van hen mag worden verwacht dat zij vanaf de sportaccommodatie zelfstandig rechtstreeks naar huis kunnen gaan. Mochten er ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 bezwaar hebben tegen deze zienswijze, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht. Uw kind gaat in dat geval onder begeleiding van de leerkracht mee naar school.

Gymlessen 2020-2021

Maandag: 
12.30 – 14.00 uur – groep 5 en 6 en groep 5 van juf Sandra

Dinsdag:
12.30 – 14.00 uur – groep 3 en 4 en groep 4 van Juf Sandra

Vrijdag:
12.30 – 14.00 uur – groep 7 en 8

Gymkleding

Kleuters: gymschoentjes
Vanwege de hygiëne verzoeken wij u gym- of balletschoentjes te kopen voor uw kind. Wilt u deze s.v.p. van een naam voorzien en op school aan de leerkracht afgeven. Bij slecht weer gymmen we dagelijks, daarom blijven de gymschoenen op school. Wij adviseren schoenen met klittenband in plaats van veters.

Leerlingen van groep 3 t/m 8:
Gymnastiek:
Voor de jongens s.v.p. een korte broek, shirt en gymschoenen; voor de meisjes s.v.p. een korte broek, shirt (of turnpakje) en gymschoenen.

Als een leerling zijn gymspullen vergeten is, wordt getracht kleding en/of handdoek te lenen van klasgenootjes of bij Sportcentrum Op Den Ham. Meld het even bij de leerkracht van uw kind, indien u hier bezwaar tegen heeft.

Gevonden voorwerpen

Deze kan men afgeven bij de conciërge. Bij hem kunnen dus ook de verloren voorwerpen opgehaald worden. De verloren voorwerpen van de kleuters vindt u in de hal van de kleuterschool.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 25 OKTOBERnieuwsbrief: Onderwijs op de Sprankel in Corona-tijd

  Beste ouders en verzorgers,na een herfstvakantie waarin de zorgen om Corona allengs groter zijn geworden […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 25 SEPTEMBERBeslisboom voor neusverkouden kinderen

  AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 SEPTEMBERVoortgang onderwijs in Coronaperiode

  Als alle bij Optimus betrokkenen goed samenwerken, zich gedisciplineerd aan de richtlijnen van het RIVM […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE