Opvang

Uw kind en de tussenschoolse opvangde eerste stap

De eerste stap verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op de Sprankel, IKC de Graaff. Wat dit in de praktijk betekent, leest u in deze folder.

Wie zijn wij?

“De Eerste Stap” verzorgt meer dan 37 jaar kinderopvang in Wijchen, Ravenstein en omliggende dorpen. De eerste stap heeft ruime ervaring in de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en in het peuterspeelzaalwerk.
Met ingang van juli 2013 is de kinderopvang uitgebreid met de kinderopvang in Grave. De tussen schoolse opvang wordt uitgevoerd door een combinatie van beroepskrachten en vrijwillige medewerkers TSO.

Doelstelling

De tussen schoolse opvang is voor ons een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde middagpauze. Daarbij ligt het accent op ontspanning. Zo kan uw kind de leertijd na de pauze zo optimaal mogelijk benutten.

Pedagogisch beleid

In principe gaat het bij opvoeders, zowel binnen gezin als op school en de opvang, altijd om: kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving. In de Wet Kinderopvang zijn vier basisdoelen opgenomen voor de opvoeding van kinderen in de kinderopvang. Deze doelen zijn: Het aanbieden aan kinderen van:

 1. Veiligheid: een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich
  kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.
 2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
 3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.
 4. Waarden en normen, ‘cultuur’.

 

Hoewel de tussen schoolse opvang niet valt onder de Wet Kinderopvang, staan bij TSO bovenstaande doelen ook hoog in het vaandel. Belangrijk hierbij is een warme open relatie met het kind te ontwikkelen, gebaseerd op wederzijds respect. In diverse trainingen en workshops krijgen de TSO-medewerkers diverse luister- en communicatievaardigheden aangereikt, die opvoeder en kind de kans geven om in conflicten en probleemsituaties effectief in actie te komen, zonder dat het de relatie schaadt. Dit is een manier van omgaan met anderen, zowel met kinderen als met volwassenen, die leidt tot meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en groei bij opvoeder en kind. Zodoende hoopt de eerste stap dat de TSO ook een bijdrage kan leveren aan het realiseren van bovenstaande doelen.

De tussen schoolse opvang in de praktijk

Aan- en afmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de tussen schoolse opvang via de website van de eerste stap, www.deeerstestap.nl. U klikt rechts bovenaan op de rode knop ‘Inloggen TSO’. U wordt nu naar de TSO-website geleid. Daarna volgt u eenvoudig de 4 stappen. Leest u wel voor het aanmelden de voorwaarden goed door, deze vindt u onder het kopje “informatie”. Neemt u een abonnement dan is opvang gegarandeerd, meldt u het wel als uw kind niet komt (bv. ziek). Heeft u een strippenkaart dan geeft u ’s morgens voor 9.00 uur door dat uw kind komt. Het mobiele telefoonnummer van de TSO staat achterin dit boekje.

Aantal kinderen/begeleiding

De eerste stap streeft naar één medewerker per 15 kinderen. In principe wordt bij 16 kinderen een tweede medewerker ingezet, bij 31 kinderen een derde medewerker enzovoort.

Is er iets met uw kind

Elk kind is bijzonder, maar soms komt het voor dat een kind om een bepaalde reden extra aandacht nodig heeft. Indien dat het geval is kunt u dit aangeven op het digitale aanmeldformulier. Deze informatie wordt toegevoegd aan de groepsgegevens die beschikbaar is voor de medewerker, zelfs invalkrachten zijn zo direct op de hoogte van de bijzonderheden.
Heeft uw kind een allergie of heeft uw kind een medicijn dat hij/zij moet innemen, neemt u dan even contact op met de coördinator van de TSO. Indien uw kind tijdelijk iets mankeert kunt u dit (telefonisch) doorgeven aan de coördinator. Ook als u denkt dat uw kind door bepaalde omstandigheden niet lekker in zijn/haar vel zit verneemt de coördinator van de TSO dit graag.

De voorbereiding

Ruim voor de middagpauze zijn de medewerkers van de tussen schoolse opvang aanwezig. Zij krijgen dan de groepslijsten zodat ze weten wie er allemaal komen en of er bijzonderheden zijn.

Halen en brengen

De kinderen uit groep 1, 2 worden uit de klas opgehaald. De kinderen uit groep 3 en 4 worden bij de klas opgewacht en samen gaan ze naar de overblijfruimte. De kinderen van de andere groepen komen zelfstandig naar de overblijfruimte. Na afloop van de pauze worden de jongste kinderen (groep 1 en 2) weer naar de klas terug gebracht.

Kind niet aanwezig

Als de kinderen in de opvangruimte aanwezig zijn controleert de medewerker de aanwezigheidslijst. Indien een kind wel aangemeld is, maar niet aanwezig blijkt te zijn zal actie ondernomen worden. De medewerker doet dan navraag bij de leerkracht en zal indien nodig u als ouder proberen te bereiken. U zult begrijpen dat het van groot belang is dat de doorgegeven telefoonnummers kloppen en dat u goed bereikbaar bent!

Het eten

Bij binnenkomst gaan de kinderen in dien nodig eerst naar het toilet en wassen zij hun handen. Tijdens de TSO wordt begonnen met eten en blijven de kinderen tot een afgesproken tijd aan tafel zitten. De kinderen wordt gestimuleerd hun lunch helemaal op te eten en de melk of sapjes op te drinken. Geeft u dus niet te veel mee. Er is geen tijdlimiet verbonden aan het eten; kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun lunch in hun eigen tempo te nuttigen. Mocht de pauze ten einde zijn, of geeft het kind aan klaar te zijn met eten, dan zal wat over is mee terug gegeven worden. De medewerker zal een briefje toevoegen indien er iets bijzonders is besproken of is voorgevallen of belt de ouder op. Mochten er dan nog vragen zijn, dan kan de coördinator hierover benaderd worden.

Gezond eten

Het is de bedoeling dat er gezond wordt gegeten. Hierin wordt de lijn van de school gevolgd. Dit betekent dat kinderen geen snoep of koekjes mogen eten tijdens het overblijven. Met koekjes wordt niet bedoeld: liga, evergreen of andersoortige lunchkoeken. En ook een speculaasje op brood tijdens de Sinterklaastijd is natuurlijk toegestaan.

Spelen

Na het eten is het tijd om te ontspannen. Het uitgangspunt is dat de kinderen na het eten buiten gaan spelen. Alleen bij slecht weer spelen ze binnen. Er zijn duidelijke afspraken met school gemaakt over de ruimte die in dat geval gebruikt mag worden. Zodoende kan zelfs bij slecht weer over het algemeen tegemoet gekomen worden aan de behoefte van de kinderen om zich lekker uit te leven. Kinderen zijn vrij in hun spelkeuze. Soms heeft de TSO-medewerker een binnen- of buitenactiviteit georganiseerd, waar kinderen vrijblijvend aan kunnen deelnemen.

Regels en afspraken

Hoewel het voor de kinderen pauze c.q. vrije tijd is, gelden er op de TSO een aantal regels. De belangrijkste regels en afspraken zijn:

Tijdens het eten op je stoel.
Dan is het een gezellige boel.

Samen spelen, samen delen.
Elkaar niet vervelen.

Zorg ervoor dat je aardig doet.
Elkaar pesten is nooit goed. 

Rennen doe je op het schoolplein.
Binnen moet je rustig zijn.

Alle dingen hebben een doel.
Kapot maken is niet cool.

Snoepen bij de TSO vinden wij geen goed idee.
Want daar verpest je je tanden mee.

Incidenten

Alle regels ten spijt, blijft het altijd mogelijk dat er een conflict ontstaat of een incident zich voordoet. Medewerkers van de TSO zullen met de betreffende kinderen trachten deze conflicten en incidenten op te lossen, conform het boven beschreven pedagogisch beleid. Zijn deze conflicten en incidenten van dien aard dat de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld moeten worden, dan zal dit gebeuren door de coördinator. Mochten de incidenten/conflicten zich herhalen, dan worden de ouders/verzorgers van het betreffende kind door de manager per brief op de hoogte gesteld van mogelijke sancties om incidenten en conflicten in de toekomst te voorkomen. U begrijpt dat deze laatste stap niet onze voorkeur heeft en dan pas genomen wordt als al het mogelijke is gedaan en er geen verbetering in gedrag optreedt.

Wie is wanneer verantwoordelijk

Tijdens de tussen schoolse opvang zijn de medewerkers van
de eerste stap verantwoordelijk voor uw kind. Een kwartier voordat de school weer begint, wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de school en houdt het personeel van de school toezicht op het schoolplein.

Behalve voor de kinderen van groep 1 en 2, zij blijven bij de medewerkers van de eerste stap tot aanvang lestijd en teruggebracht naar het leslokaal.

Contact

Mocht u opmerkingen, vragen, klachten of suggesties hebben, dan verneemt de coördinator van de tussenschoolse opvang dat graag. Ook is het mogelijk een en ander kenbaar te maken per post of telefonisch.
Daarnaast kunt u, wanneer u met uw vraag, klacht of opmerking niet terecht kunt of wilt bij de TSO-coördinator, ook contact opnemen met de manager. Onderstaand treft u de contactgegevens aan van beide personen en van het centraal kantoor (oa. financiële administratie).

Contactgegevens TSO
Coördinator – Karin Josemanders   
Telefoon – 06-24231713
E-mail – TSO.Sprankel@gmail.com

Manager Grave Oost – Karin Lamers  
Telefoon – 06-46064278
E-mail – K.Lamers@deeerstestap.nl

Centraal Kantoor
Telefoon – (024) 6488388
E-mail – info@deeerstestap.nl
Adres – Laantje 11, 6602 AA Wijchen

Tot ziens op de tussen schoolse opvang!

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 12 MEIKindernieuwsbrief:

  WE MOGEN WEER NAAR SCHOOL! Hallo ‘Sprankel’kinderen, we zijn weer gestart. Wat zijn de juffen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 APRILNoor en het Coronavirus

  Een verhaal over Noor. Een verhaal waar de moeder van Noor verteld over het Corona […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 APRILOnderwijs op afstand

  in dit bericht treft u een brief met uitleg vanuit Optimus over het thuisonderwijs in […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE