Nieuwbouw

Nieuws nieuwbouwBeste ouders,
Zoals we u in eerder stadium hebben toegezegd zullen we u informeren wanneer er “iets” nieuws valt te melden wat betreft de nieuwbouw van (wat nu nog heet) Kind Centrum Grave Oost.
Er is nu weer wat te melden.

Schooljaar 2017-2018 zal echt het laatste schooljaar zijn in ons huidige gebouw. De bouw is nu in volle gang.
De palen voor de fundering zijn geheid, de fundering wordt nu verder uitgegraven.
Eind september zal de eerste steenlegging plaatsvinden. Dat zal ook de eerste keer zijn dat we met de kinderen op de nieuwe plek gaan kijken.

Deze keer binnen wandelend, wandelend door de, al vorm tonende, grijze ruimtes. Ruimtes die dadelijk gevuld zullen gaan worden door leerlingen, leerkrachten, directeuren.

EEN BLIK NAAR BINNEN.
Zo af en toe, wandelend over het terrein van de nieuwe school, kijkend hoe de vorderingen zijn. Kijkend hoe de muren de grond uit schieten.
Deze keer even rondlopend, stappend door de ruim aanwezige modder, even om het gebouw heen lopen.
Steigers ontwijkend, plastic folie even aan de kant schuiven.
Voor het eerst konden we een blik naar binnen werpen, een blik in de toekomst, onze toekomst.

Terwijl de nieuwe school gestaag naar de hemel groeit en de bouwvakkers steen op steen stapelen, worden op school ideeën gestapeld aangaande de inrichting op de nieuwe school. Nagedacht wordt er over de meubeltjes in de klassen, de bureaus in de kantoren, de kleuren van de tegeltjes in de toiletten.
Er wordt ook nagedacht over de inrichting van de speelplaats, wat er allemaal moet komen, wat de wensen zijn.
Kijkend naar de plattegronden, luisterend naar de leerlingenraad.
Maar ook kijkend naar het budget wat er is voor de speelplaats. En om dit budget te verhogen is er op school een actie geweest.
Een actie om geld te verzamelen. Een actie waarbij alle kinderen een tekening hebben gemaakt die werd omgezet tot een tekening op een mok, een t-shirt, etc.
En,…..wat deze actie heeft opgeleverd voor de speelplaats is:………….
Iedereen bedankt hiervoor.

 

 

 

 

de eerste steen,…

De eerste steen,…onder aanwezigheid van alle kinderen, wethouder, directeuren, leerkrachten,…

Langzaam rijst de school naar de wolken….

Het skelet van de school wordt langzaam zichtbaar, steeds duidelijker wordt het hoe de school eruit komt te zien….

De funderingen voor het gebouw beginnen de grond uit te komen….

De eerste voorbereidingen worden op dit moment getroffen. Inmiddels staat er een bouwkeet op het terrein en zijn er hekken geplaatst….
Het terrein wordt bouw klaar gemaakt. Wanneer men exact gaat beginnen met de eerste graafwerkzaamheden is ons nog niet bekend. Een beoogde opleverdatum is reeds wel al genoemd.
Dit is 21 mei 2018, mits er in de bouw niets tegen zit. Wijzelf (de nieuwe gebruikers) hebben in ons hoofd dat we allen gedurende het gehele schooljaar 2017-2018 nog gebruik maken van de huidige gebouwen en het nieuwe gebouw betrekken bij aanvang schooljaar 2018-2019.
Het schooljaar 2017-2018 zal dus ook in het teken staan van de te realiseren nieuwbouw. We hebben met elkaar afgesproken dat er diverse momenten gezamenlijk gevierd zullen worden op nog te bepalen data.
U kunt hierbij denken aan de eerste steenlegging, het bereiken van het hoogste punt en/of de oplevering. We willen alle kinderen zoveel mogelijk het bouwtraject laten meemaken.
Naast het project nieuwbouw KC Grave Oost, loopt ook het project Verkeersveiligheid. Een project waar wij, als leidinggevenden, heel weinig invloed op kunnen uitoefenen.
Inmiddels is bekend waar knelpunten ervaren worden. De gemeente heeft hiervoor separaat plannen ontwikkeld en deze zijn onlangs toegelicht door de wethouder tijdens een extra informatieavond in Catherinahof.
De ontwikkelde plannen, met daarin opgenomen oplossingen voor ervaren knelpunten, werden tijdens de informatieavond kritisch ontvangen. Het is aan de gemeente is om de juiste beslissingen te nemen. Wij vertrouwen er dan ook op dat de gemeente erin slaagt de ontstane onrust over de verwachte verkeerstroom en de daarbij horende verkeersveiligheid zoveel mogelijk kan wegenemen voordat het nieuwe KC wordt opgeleverd.

Tot slot Om u nog beter of vaker te kunnen informeren over de laatste stand van zaken inzake nieuwbouw KC Grave Oost hebben we een gezamenlijk Blog aangemaakt; een internetpagina waar u “alles” vindt wat u zoekt rondom de nieuwbouw.
Het Blog vindt u via kcgraveoost.blogspot.com (zonder www ervoor)

William van den Berg (Hartenaas)
Rianda School (De Sprankel)
Jeanette de Vries (De Eerste Stap

Eerste werkzaamheden Brede School Oost begonnen

Publicatiedatum: Woensdag 8 maart 2017

De gemeente Grave is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de Brede School Oost op het terrein Visio Oost in Grave.

Op dit moment zijn de voorbereidingen zover gevorderd dat de eerste werkzaamheden, zichtbaar buiten in het veld, kunnen worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het kappen en rooien van bomen en struiken op het terrein Visio Oost. De vergunning hiervoor is per 8 maart 2017 in werking getreden.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de Wet natuurbescherming (voorheen de Flora en Faunawet). Omdat het broedseizoen binnenkort begint, worden de kap- en rooiwerkzaamheden op korte termijn uitgevoerd. De start van de werkzaamheden ligt rond donderdag 9 maart 2017. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het werk tot uiterlijk 30 maart 2017 voortduren.

Daar waar het gras nog welig tiert zal
straks de nieuwe school opgebouwd worden.
Langzaam verdwijnen de laatste groene gras sprietjes,..één voor één verdwijnt het laatste groen
om plaats te maken voor onze nieuwe school….

….de nieuwe school, langzaam ontstaand uit de nu nog drassige grond. Centimeter voor centimeter omhoog rijzend uit de grond tot:…
…de sfeer impressie van de nieuwe school.

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 25 JUNIeen Schitterend, Sprankelend Zomerfeest

  Terwijl de blikken angstvallig omhoog keken schoven de donkere wolken één voor één aan ons […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 21 JUNIhet “Sprankel Zomerfeest”

  De zomer, net begonnen aan zijn eerste dag. We hebben er al veel van kunnen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 12 JUNI“Maatjes”

  Passend binnen “de Vreedzame School” hadden Basisschool De Sprankel en Visio een gemeenschappelijk project.het Maatjes […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE