Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF OKTOBER 2021

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids.

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
De Sprankel is ook op Facebook te vinden. Alle nieuwtjes, activiteiten of “zomaar” berichtjes vinden jullie op de Facebook pagina van De Sprankel. Erg leuk om elke dag even te kijken.
We hebben al enorm veel volgers. Wil jij ook op de hoogte blijven en ons volgen? Dat kan. Klik hier onder op de banner om naar de pagina te gaan.

NIEUWS UIT HET TEAM* Van 19 oktober tot 22 oktober zamelen we voor Bag2school weer kleding, lakens, kussens enz in. De opbrengst van deze inzameling komt in onze spaarpot voor aanpassingen op de speelplaats! Van dinsdag tot en met donderdag kunt u om 8.15 uur en om 14.00 uur uw zakken inleveren bij de schuur aan de zijkant van het gebouw (naast de ingang van groep 5-6). Op vrijdag 22 oktober worden de zakken opgehaald.

*Zo na de start van het schooljaar is het ook de tijd om schoolafspraken weer eens onder de aandacht te brengen. In de eerste pauze stimuleren we het eten van fruiten groente. Wilt u uw kind een stuk fruit of een bakje met gesneden fruit, tomaatjes, komkommer, paprika enz mee naar school geven. Eet uw kind geen fruit of groente dan is een boterham een prima alternatief. Op de website kunt u ons lunchprotocol lezen.Voor leuke ideeeën: https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
*Een leven lang leren. Dat geldt ook voor onze leerkrachten. In de afgelopen weken hebben we ons tijdens de teamvergaderingen en studiedag gericht op (nog) beter instructie geven en aansluitenopdat wat de groep nodig heeft.
Centraal hierbij staat het vakgebied Rekenen:-het geven van directe instructie;-het stellen van vragen om het begrip te controleren
;-het aanbod voor de sterke rekenaars
;-het belang van (blijven) automatiseren van sommen tot 10, tot 20, tot 100 en de tafels.
Bij de start van het schooljaar hebben we ons daarnaast ook gerichtop het belang van het bouwen aan een goed groepsklimaat waar kinderenen leerkrachten zich fijn voelen en zo tot leren kunnen komen.
In de Parro-app heeft u de groepsovereenkomsten van de groep voorbij zien komen. Ook wordt regelmatig het doel van de week met u gedeeld.

OKTOBER CPS GROEP 1-2Het realiseren van een goede (lees)start is het dagelijks werk van onze leerkrachten in groep 1/2. De toetsen beginnende geletterdheid helpen ons om de individuele ontwikkeling van leerlingen en de groepsontwikkeling op de leesvoorwaarden in beeld te brengen. In oktober worden de toetsen met de leerlingen van groep 2 afgenomen. In april worden de toetsen in groep 1 en groep 2 afgenomen. Deze toetsen worden met elk kind individueel gedaan. Hierdoor krijgt de leerkracht niet alleen een beeld van dat wat het kind al kan en dat wat een kind nog lastig vindt, maar ook de wijze waarop een kind werkt.
De resultaten van deze toetsen geven de leerkracht handvatten om het programma in de groep en voor het individuele kind te evaluerenen waar nodig bij te stellen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?
Bij de oudergesprekken in november wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.

OKTOBER CITO VISEON GROEP 3 t/m 8In oktober wordt door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de vragenlijst van VISEON ingevuld. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen deze vragenlijst ook over zichzelf in.
Viseon helpt ons een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. 
In de vragenlijsten staan vier onderdelen centraal: zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag en werkhouding.
Daarnaast is er ook aandacht voor de (sociale, veilige en ordelijke) leeromgeving van de groep als voorwaarde voor het sociaal-emotioneel functioneren. In het oudergesprek van november worden de uitkomsten van de vragenlijst van uw kind en observaties van de leerkracht met u en uw kind besproken.Op schoolniveau worden met de groepsuitkomsten groepsplannen gemaakt om aan de ontwikkeling van de individuele leerling en de groep te werken.

6 t/m 17 OKTOBER KINDERBOEKENWEEK”Worden wat je wil”. Tijdens de kinderboekenweek gaan we lezen over wat je later worden wil. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok…kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of Youtuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en dromen over later!
Leren lezen is net als het leren bespelen van een instrument of een goede sporter worden. De technieken leer je tijdens de les of de training, maar het goed spelen of sporten leer je door thuis te oefenen. Ofwel, lezen leer je alleen door het veel te doen. Met thuis een kwartier lezen en/of voorlezen per dag leest je kind in een jaar een miljoen worden.
Hieronder wat voorleestips:
1.DE KAFTBekijk samen de voor-en achterkant van het boek. Praat over wat je kind ziet op de illustratie. Vraag je kind waar het boek over zal gaan. Bespreek de titel, de schrijver en de illustrator. Je kind krijgt interesse in het boek en komt in de voorlees stemming.
2.PLAN HET INLeesbevorderingsprogramma’s geven aan dat het verstandig is om 20 minuten per dag voor te lezen. Dit stimuleert de ontwikkeling. Lees bijvoorbeeld twee keer tien minuten voor: een keer in de middag en een keer ‘s avonds voor het naar bed gaan.
3.RITUEELMaak een familieritueel van het voorlezen. Lees bijvoorbeeld altijd voor als je kind naar bed gaat. Voor jullie beiden een fijn ontspannen moment elke dag.
4.MAAK VOORLEZEN LEUKHoud het licht. Voorlezen is leuk, het maakt niet uit hoe oud je kind is. Als je kind een boek niet leuk vindt, leg het weg en kies iets waar hij wel van houdt. Je kunt het altijd nog op een later moment voorlezen.
5.SPEEL MET JE STEMLees heel rustig voor, of juist snel in spannende situaties. Doe stemmetjes bij verschillende figuren (wel volhouden). Laat de emoties van de hoofdpersonen doorklinken in je stem.
6.VERSCHILLENDE BOEKEN EN TEKSTENLees verschillende boeken en teksten voor: gedichtenbundels, voorleesboeken, prentenboeken, informatieve boeken en tijdschriften. Je kind leert dat tekst op verschillende manier verwerkt wordt en dat het dus belangrijk is om te leren lezen. Met verschillende stijlen laat je je kind ook kennis maken met de verschillen in boeken. Zo kan je kind merkenwaar hij plezier aan beleeft in het lezen.
7.VOORSPEL HET VERHAALStop na de eerste bladzijde, in het midden of op de een na laatste bladzijde van het boek. Laat je kind de rest voorspellen. Kinderen krijgen meer interesse in het verhaal, worden nieuwsgierig en ontwikkelen hun fantasie.
8.STEL VRAGENStel vragen over het verhaal of de illustratie tijdens het voorlezen. Beperk dit tot een of twee vragen per bladzijde om je kind niet uit het verhaal te halen.
9.LAATJE KIND REAGERENJe kind zal met vragen en opmerkingen tijdens het voorlezen over het verhaal komen. Ga hier kort op in en stimuleer het reageren. Je kind leert verbindingen leggen bij eerder opgedane kennis en nieuwe kennis beter in zich opnemen.
10.MOEILIJKE WOORDENBespreek moeilijke woorden. Vraag welk woord je kind nog niet kent en leg deze uit. Heel goed voor de woordenschat. In het voorleesboek vind je het kader voor het woord, zo wordt het goed onthouden.
11.LAAT JE KIND KIEZENMet het zelf kunnen kiezen van een boek gaat er een wereld van je kind open. Ze leren te kijken naar illustraties en het verhaal te voorspellen. Het plezier voor het lezen begint hier. Je kind kan ook met verrassende boeken aankomen in de bibliotheek of boekhandel. Van daaruit kun je zelf ook af en toe wat aanbieden wat bijvoorbeeld een wat moeilijker niveau of een speciaal onderwerp heeft.
12.HERHALEN, HERHALEN, HERHALENJe zal er zelf vast af en toe genoeg van hebben, maar voor kinderen is herhaling belangrijk. Dus ja, lees datzelfde boek maar voor de 100e keer voor. Kinderen vinden het fijn om te weten wat er komt en maken graag het verhaal zelf af. Herhaling is goed voor het geheugen en om nieuwe informatie een plek te geven in het brein.
13.LEES NIET TE LANGHoe ouder je kind, hoe langer je kan voorlezen. Het geeft niet als je kindafhaakt en weer wil spelen. Ga op een later moment weer even zitten en lees de rest van het boek voor. Hoe vaker je voorleest, hoe langer de tijd wordt dat je kunt voorlezen.
14.NAPRATEN OVER HET BOEKPraat samen over het boek als het uit is. Wat vond je kind er van? Wat was leuk en wat minder? Wat was het probleem en hoe werd het opgelost? Wie kwamen er in het boek voor. Wat wil je kind ook doen en wat juist niet? Wat zou hij doen als…
15.PLEZIERLast but not least: laat jouw plezier in lezen zien. Praat vol enthousiasme over boeken, lees zelf boeken in bijzijn van je kind en ga samen naar de bibliotheek of (kinder)boekhandel. Zo stimuleer je het enthousiasme van je kind in het lezen.

13 OKTOBER SCHOOLFOTOGRAAFWoensdag 13 oktober komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf geeft aan dat witte, zwarte of lichtblauwe kleding niet de voorkeur heeft bij een zo mooi mogelijk resultaat.
De foto’s van de broertjes en zusjes wordt aan het einde van de schooldag gemaakt.
Bij grote vraag naar deze foto’s kan het zijn dat we niet precies om 14.00 uur klaar zijn. Gezinnen die de aanvraag gedaan hebben en nog niet op de foto zijn geweest worden door de hulpouders verzameld in de aula.
Ouders moeten buiten wachten!

15 OKTOBER SPRANKELDAGOp vrijdag 15 oktober vieren we de verjaardag van school: Sprankeldag! Het thema is ‘wat je worden wil!’ Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing ,maar we kunnen wel alvast een paar kleine dingen verklappen:
•De kinderen hoeven deze dag geen fruit of lunch mee naar school te nemen!
•We gaan op zoek naar bijzondere mensen.
•Elke groep krijgt een aantal workshops.
We gaan er samen een gezellige, feestelijke dag van maken!!
Groetjes van de organisatie.

19-10 INFORMATIEAVOND GROEP 7 EN 8Op dinsdag 13 oktober om 19.00 uur staat een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 gepland. Op de agenda staan tijdens deze avond: procedure schooladvies, Voortgezet Onderwijs, Cito Eindtoets en Cito Entreetoets en Adit.

DE VREEDZAME SCHOOLWe zijn gestart met blok 2 van De Vreedzame School.Elke week wordt er via een les aandacht besteed aan het thema:We lossen conflicten zelf op.
Het doel van de lessen in dit blok iskinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben.
Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

LEERLINGENRAADDe leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:Luuk (groep 5), David (groep 5/6), Mendy (groep 6), Wende (groep 7), Tijn (groep 7/8), Jesse(groep8).
Jesse is de voorzitter van de leerlingenraad.

De agenda wordt in overleg gemaakt. Er staan punten op de agenda die vanuit het team/school komen en punten die uit de groepen komen.
Zo is tijdens de vergadering van woensdag 29september gesproken over het omgaan met de schoolregels:
•Wat gaat er TOP in de groep? Wat zijn TIPS in de groep?
•Wat gaat er TOP bij het buitenspelen? Wat zijn TIPS bij het buitenspelen?•Bespreekpunten uit de groepen.

De agendapunten worden in de groepen voorbereid, in de vergadering besproken en daarna worden in de groepen de uitkomsten van de vergadering weer teruggekoppeld.
De schoolregels en groepsregels zijn met elkaar besproken. Ook hebben we aandacht besteedaan hoe het is om weer met alle groepen samen buiten te spelen. Hoe is de start geweest en wat heeft nog aandacht van de leerkrachten nodig. Bespreekpunten over de schoolregels en wat aandachtspunten voor leerkrachten zijn (van uit de leerlingenraad)worden tijdens de teamvergadering van 5 oktober besproken.

NIEUWS UIT DE OUDERRAADHet dagelijks bestuur
oVoorzitter: Debby Arts
oSecretaris: Wilske Neijenhuis
oPenningmeester:Marjon Gerrits

Ook dit jaar zet de ouderraad van de Sprankel zich weer in om voor alle kinderen van de school activiteiten in en buiten de school te organiseren en te financieren.
Denk hierbij aan activiteiten zoals: schoolreisjes, de Sprankeldag, kerst en carnaval, de avondvierdaagse en nog vele anderen.Op de website van de Sprankel is alle informatie van de ouderraad (wie zijn wij, notulen, vergaderdata) na te lezen bij tab Ouders > Ouderraad > Oudervereniging.

HERFSTVAKANTIEOp maandag 25 oktober begint de herfstvakantie. Die duurt tot en met zondag 25 oktober.Op maandag 1 november verwachten wij iedereen weer terug op school.
Alvast een hele prettige vakantie!!!

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Sprankel.
4 oktober2021
Rianda School
Directeur

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 14 OKTOBERde Sprankeldag

  …vandaag, de verjaardag van de Sprankel…de Sprankeldag.Al weken is er door alle ouders van de […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 6 OKTOBER“Worden wat ik wil”

  Vol verbazing keken de kinderen vanmorgen toen ze de klas in kwamen lopen. “Waar is […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 SEPTEMBERSpelletjesmiddag

  …gespannen kijken ze naar de rollende dobbelsteen,…. trappelend van ongeduld staat de pion te wachten, […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE