Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief april 2019

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM. Met ingang van 1 augustus 2019 wordt Dane Nabuurs benoemd als Intern Begeleider op De Sprankel. In overleg met de directeur van haar huidige werkplek (bs Sint Jozef in Velp) zal ze van 1 april tot 1 augustus 1 dag per week de taken die betrekking hebben op ondersteuning van de groepen en van de leerkrachten al op zich nemen. In een volgende nieuwsbrief zal Dane zich aan u voorstellen. Juf Laura neemt met ingang van 10 april (tot 1 augustus) op woensdagen de ondersteuning van de individuele leerlingen op zich. Het gaat hierbij om individuele trajecten zoals onder andere trajecten bij Stromenland, CJG en GGZ. Meneer Mick zal deze dagen in groep 7b werken. Laura heeft als vooropleiding ALPO en is naast groepsleerkracht ook afgestudeerd op de Radboud Universiteit in Pedagogische Wetenschappen. Aansluitend heeft ze de Master Orthopedagogiek afgerond. Tanja Hofmans heeft op 28 maart afscheid genomen van het team van De Sprankel en werkt met ingang van 1 april als leerkracht bij de Stichting Kans en Kleur. We danken Tanja voor haar inzet op De Sprankel en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.
*Op 22 maart is de vragenlijst tevredenheid en sociale veiligheid bij leerlingen, ouders en medewerkers uitgezet. Op dit moment heeft 43 % van de ouders de vragenlijst ingevuld. Wilt u de vragenlijst alsnog invullen als u er nog niet aan toe bent gekomen. We stellen de mening van alle ouders op prijs. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden meegenomen in het nieuwe schoolplan dat loopt van 2019 tot 2023. Dat waar ouders, leerlingen en medewerkers tevreden over zijn borgen we. Dat waar voor ouders, leerlingen en medewerkers verbeterpunten liggen wordt dit opgepakt in verbetertrajecten.
*Op vrijdag 29 maart hebben we met alle leerlingen afscheid genomen van juf Rita. We kunnen terug kijken op een leuke feestdag met een geweldig optreden van groep 6 op oliedrums. We wensen juf Rita veel plezier met de nieuwe invulling van haar leven en danken haar voor 40 jaar inzet op De Sprankel.
*Op donderdag 4 april is een algemene ouderavond. De agenda hiervan is reeds in uw bezit. We zullen de avond starten met een korte presentatie van de ontwikkelingen die de school de afgelopen jaren in gang heeft gezet om zaken te verbeteren en te borgen. Aansluitend wordt er uitleg gegeven over leerlingmediatie en zullen de mediatoren zich aan u voorstellen. De avond start om 19.30 uur en zal om 20.30 uur worden afgerond.

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD. De penningmeester van de Ouderraad, Melanie Siliakus, heeft vanwege gezondheidsproblemen haar taak als penningmeester per direct neergelegd. Haar taak wordt overgenomen door Marjon Gerrits (moeder van Dion en Marco). We danken Melanie voor haar inzet en betrokkenheid als penningmeester en wensen Marjon succes. Melanie blijft als lid aan de ouderraad verbonden. Voor het nieuwe schooljaar is de Ouderraad op zoek naar nieuwe leden. Mocht u meer informatie hier over willen dan kunt u altijd terecht bij één van de leden of het dagelijks bestuur: Voorzitter Chantal Treffers, Secretaris Wilske Nijenhuis.

APRILMAAND = CULTUURMAAND OP DE SPRANKEL In het kader van cultureel erfgoed gaan alle groepen deze maand een bezoek brengen aan het Graafs museum. Er zijn weer veel vrijwilligers bereid gevonden om onze kinderen van alles te vertellen over het verleden van ons mooie stadje.
• Groep 1/2 brengt een bezoek aan de Hampoort.
• Groep 3 en 4 gaat naar de tentoonstelling OOG, over het onderwijs aan blinde kinderen.
• Groep 4 /5, 5 en 6 krijgen een historische rondwandeling.
• Groep 7 heeft een activiteit in het museum.
• Groep 8 bezoekt het gemaal en de kazematten.
• Op de kalender staat aangegeven op welke dagen dit gaat plaatsvinden.

GROTE REKENDAG. Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Ook de Sprankel doet hier aan mee. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema van de Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! De kinderen werken deze dag in gemengde groepen. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De dag wordt gezamenlijk geopend en afgesloten in de aula. De kinderen presenteren hun bevindingen van de dag aan de andere kinderen van de Sprankel. Deze dag mogen de kinderen kleren dragen die uit verhouding zijn. Denk aan een te korte broek, te klein shirt of juist iets wat veel te groot is. Hoe meer uit verhouding, hoe beter het is.

VERKEERSWEEK 15 T/M 19 APRIL Momenteel is de BAM druk bezig met de werkzaamheden aan de N324 binnen de bebouwde kom van Grave. Zoals u merkt is er een toename van (bouw)verkeer binnen de stad en omgeving van school. In het kader van de verkeersveiligheid organiseert de BAM daarom voor alle groepen op maandag 15 april een verkeersles. Voor de groepen 1 t/m 4 zal, in de vorm van een oversteekspel, aandacht besteed worden aan het veilig oversteken. De groepen 5 t/m 8 maken kennis met de dode hoek van de vrachtwagen. Tijdens deze les kunnen de kinderen, vanuit de cockpit van een vrachtwagen, zelf de zichtbaarheid van fietsers ervaren. De gedeputeerde van de provincie, de heer Christophe van der Maat (Mobiliteit en Samenwerking), zal tijdens deze dag bij één van de groepen de dodehoek les verzorgen. Verder worden er deze week in alle groepen extra lessen gegeven over o.a. gedrag in het verkeer, veiligheid, fietsen en oversteken.

KONINGSSPELEN 2019 De koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 12 april. We sporten met de kleuters en groep 3 bij Visio, samen met leerlingen van Visio. Met de groepen 4 en 5 en groep 6 t/m 8 sporten we afwisselend bij Laco en de hockeyvelden. Bij de groepen 4 en 5 zullen ook leerlingen van Visio aansluiten. Er zal een koningslunch worden geserveerd. U kunt uw kind eventueel een extra lunchpakketje meegeven. Daarnaast moet uw kind fruit en drinken meenemen. Wij hebben nog niet genoeg vrijwilligers, als u kunt helpen kunt u dit mailen naar: m.vvenrooij@optimusonderwijs.nl. We horen graag van u!

OPTREDENS. groepen 3, 5 en 7 We zijn weer hard aan het oefenen om voor kinderen en ouders op donderdag 18 april een optreden te verzorgen. Ouders zijn om 13.15 uur van harte welkom om te komen kijken en luisteren.

 

MEIVAKANTIE. De meivakantie begint op maandag 22 april en duurt tot en met vrijdag 3 mei. De kinderen worden op 6 mei weer, helemaal uitgerust, op school verwacht.

VAKANTIEROOSTER. 2019-2020 Hierbij de geplande schoolvakanties voor komend schooljaar 2019-2020.
*Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019
*Kerstvakantie: 23 december 2018 t/m 3 januari 2020
*Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
*Pasen: 13 april 2020
*Meivakantie: 20 april t/m 1 mei 2020
*Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
*Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
*Pinksteren: 1 juni 2020
*Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020

Eventuele studiedagen worden nog gepland en met u gecommuniceerd.

Grave, 1 april 2019 Team bs De Sprankel

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 18 APRILStudiereis Critical Skills

  Al een aantal jaar organiseren we scholenbezoeken. In het verleden hebben we zo bezoeken gebracht […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 14 APRILde Sprankel,….een begrip

  …steen voor steen bouwde de wijk zich op, ploeterend door de zandhopen, langs hoog opgestapelde […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 1 APRILde Grote Rekendag

  Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Ook de Sprankel doet hier aan mee. Het […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE