Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF DECEMBER 2020

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids.  

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
De Sprankel is ook op Facebook te vinden. Alle nieuwtjes, activiteiten of “zomaar” berichtjes vinden jullie op de Facebook pagina van De Sprankel. Erg leuk om elke dag even te kijken. 
We hebben al enorm veel volgers. Wil jij ook op de hoogte blijven en ons volgen? Dat kan. Klik hier onder op de banner om naar de pagina te gaan.

 NIEUWS UIT HET TEAM*Zijn er broertjes en zusjes van onze leerlingen die voor 1 oktober 2022 4 jaar worden? Wilt u dan een aanmeldformulier afhalen bij Rianda (directie) of Henk (conciërge). De eerste gesprekken voor de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar hebben al plaats gevonden. Het helpt ons om de juiste keuze in de groepsindeling te maken als we weten hoeveel leerlingen we bij de start van het schooljaar hebben en wat de instroom gedurende het schooljaar zal zijn.

*Kent u kinderen in de buurt/familie/kennissen die voor 1 oktober 2022 4 jaar worden? Natuurlijk is voor hen De Sprankel ook een fijne plek! Via een gesprek en een rondleiding kunnen we hen vertellen wat ouders van school mogen verwachten en hoe we samen met ouders werken aan een fijne plek om te leren en te ontwikkelen. Wilt u de ouders van mogelijke Sprankelkinderen enthousiasmeren om deze afspraak te plannen!

*In de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie staat in de schoolontwikkeling het pedagogisch klimaat (de sfeer op school en in de groep) en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling van de kinderen centraal.

We hebben de stand van zaken van de verschillende onderdelen van De Vreedzame School met elkaar geëvalueerd. Aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u lezen aan de hand van welke vragen we dit gedaan hebben en hoe de leerkrachten deze beoordeeld hebben.

Toen we in 2018 startten met het programma hebben we deze vragenlijst ook ingevuld. Op een aantal onderdelen zien we duidelijk verbetering. Als we de resultaten met elkaar vergeleken hebben gaan we in het team gezamenlijk doelen opstellen die we dit schooljaar op gaan pakken en welke op de langere termijn.

SINTERKLAAS OP SCHOOLIn de afgelopen weken hebben we toegeleefd naar het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. De gangen zijn versierd door onze versiergroep. Kinderen hebben hun schoen gezet en een brief van modepiet ontvangen.

Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. Helaas kan Sint dit schooljaar onze school niet bezoeken.
De werkgroep heeft allerlei activiteiten bedacht om er toch een leuke feestdag van te maken.
Wat de activiteiten zijn voor de groepen 1 t/m 5 blijft nog een verrassing. De groepen 6, 7 en 8 verrassen elkaar met surprises en gedichten.

We wensen jullie thuis een fijn Sinterklaasfeest.

KERSTVIERINGOp donderdag 17 december vieren we met elkaar kerst op school. Overdag hanteren we de gewone schooltijd (van 08.30 tot 14.00 uur). Nadat de kinderen thuis gegeten hebben, mogen ze in hun kerstoutfit naar school komen. We vieren dan gezellig kerst met elkaar in de eigen groep. De tijd waarop ze verwacht en weer opgehaald mogen worden, krijgt u nog via de Parro-app te horen.
Op vrijdag 18 december hebben we school van 08.30 tot 12.00 uur.
Jambo-Afrika komt ons dan een bezoek brengen. Na een openingsconcert zullen er workshops zijn in de groepen: djembe, afro dance, bodypercussie, waterdrums en shakerdans.

Als afsluiting hebben we een interactief kerstconcert met artiesten in kostuums. Zo geven we met elkaar de kerstgedachte ‘in verbinding en vieren met elkaar’ vorm.

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAADElke maand is er een vergadering met de leerlingenraad.
Naast agendapunten uit het team bespreken we ook agendapunten die vanuit de groepen ingebracht worden. In de vergadering van november zijn de volgende punten aan bod geweest:

• Hoe gaat het met het werken volgens de afspraken van De Vreedzame School?

De meeste groepen zijn trots op de manier waarop er met iedereen samen gewerkt kan worden in de groep. Ook het luisteren naar elkaars meningen en het samen ervoor zorgen dat de leerkracht goed les kan geven en iedereen goed kan leren worden als positieve punten genoemd.
Een oefenpunt is het meteen stil zijn als de leerkracht daarom vraagt door van 5 naar 0 te tellen.
De mediatoren geven aan dat er buiten over het algemeen op een fijne manier met elkaar gespeeld wordt en de juffen en meester tijdens het surveilleren goed opletten.

• Bij de kapstokken voor groep 7 en 8 is het heel druk bij het naar buiten gaan. Is hier een oplossing voor?

We hebben een aantal oplossingen met elkaar bedacht. Deze worden in de groepen besproken en daar wordt de best passende oplossing gekozen.

NIEUWS UIT DE MRHet jaar is weer volop begonnen, de leerlingen zijn enthousiast en mogen gelukkig weer naar school. De mr is ook weer gestart aan een nieuw jaar en is klaar voor de uitdagingen die gaan komen. Even voorstellen: namens de ouders Theo Lucassen (voorzitter), Corina van Ingen Schenau MR lid en sinds kort worden we versterkt door Emy Arts. Daarnaast zitten Joyce, Dane en Sandra namens team in onze mr.

We overleggen 6 tot 8 keer per jaar en houden ook nauw contact met de OR. We geven advies op heel veel school- beleidszaken en soms hebben we instemming op veranderingen rond het beleid van de school. We proberen door open gesprekken een bijdrage te leveren aan de school in zijn geheel, maar zoomen ook in op zaken als resultaten, klimaat en beleving.

Heb je vragen of tips horen we dat graag, want contact met de achterban is ons veel waard. Je kunt ons bereiken op dit email adres:
mr.de-sprankel@optimusonderwijs.nl

Alle tips en informatie zijn welkom!

NIEUWS UIT DE OR.Op maandagavond 30 november heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. Naast de OR-leden heeft er één ander gezin deel genomen aan de vergadering. Tijdens de vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

– Het voorstellen van de samenstelling van de Ouderraad

– Toelichting op de activiteiten en uitgaven van 2019-2020

– Toelichting op de begroting van 2020-2021

Nieuws en de notulen van de ouderraad kunt u lezen op de website van De Sprankel.
Tevens heeft de OR een oproep gedaan voor nieuwe leden. Heeft u interesse? Spreek één van de leden aan om u aan te melden of om meer informatie te vragen.

KERSTVAKANTIEDe kerstvakantie begint op vrijdag 18 december om 12.00 uur voor alle leerlingen. Op maandag 4 januari verwachten wij alle kinderen weer uitgerust op school.

1 december 2020
Team basisschool De Sprankel

Vragenlijst De Vreedzame School leerkrachten 1=nooit 
5=altijd
Zwart=resultaten januari 2018
Rood=resultaten november 2020

 

 

Onze Leerkrachten:
 
 

 
 

 

    

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 15 JANUARIRED DE BIEB!!

  Beste ouders/verzorgers, mogelijk heeft u in de media al gelezen dat de gemeente Grave fors […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 6 JANUARICorona nieuwsbrief

  Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven lezen die betrekking hebben op het (thuis) onderwijs op […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 DECEMBERKerstgroet de Sprankel

  “Wij willen het er dit jaar op wagen,de kerstman iets heel anders te vragen.Geen cadeautjes […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE