Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief juli 2019

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM.
• De school start weer aanstaande maandag 19 augustus. Iedereen is goed uitgerust en we zijn er klaar voor om er samen met u een ONWIJS fijn schooljaar van te maken!
• Op maandag 19 augustus zijn alle ouders van harte welkom op school om gezamenlijk het schooljaar te openen. Nadat u uw kind naar de groep heeft gebracht (via de buitenzijde van het gebouw) kunt u via de hoofdingang naar binnen. In de gemeenschappelijke ruimte staat de koffie en thee klaar en is de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en vakantieverhalen uit te wisselen.
• In week 35 en 36 zijn de kennismakingsgesprekken. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek om het schooljaar te starten. Het doel van dit kennismakingsgesprek is om met elkaar kennis te maken en samen (kind, ouder, leerkracht) een goede start van het schooljaar te maken. Tijdens het gesprek worden verwachtingen van uw kind, aangevuld met verwachtingen van u als ouder besproken. De tijdsduur van het gesprek is 10 minuten. De dagen en de tijdstippen van deze gesprekken worden door de verschillende groepen zelf gepland. Er zijn géén gezamenlijke tijden afgesproken. Indien u meerdere kinderen heeft kan het dan ook voorkomen dat u niet een afspraak op dezelfde dag kunt plannen. U ontvangt via de parro-app op een uitnodiging om uw gesprek te plannen. Dit is een gesprek voor ouder, kind en leerkracht. Een broertje of zusje mag op de gang bij de groep wachten. Neemt u dan iets mee wat uw kind kan doen, zodat kinderen niet door de gang gaan lopen en hierbij andere gesprekken storen.
• Op woensdag 11 september is een inloopavond tussen 18.00 en 20.00 uur voor alle leerlingen met hun ouders. U kunt dan samen met uw kind de materialen van de groep bekijken en uw kind kan u vertellen over hoe er in de groep gewerkt wordt. Tevens is er de gelegenheid om vragen aan de leerkracht te stellen over het onderwijsprogramma. Voorafgaand aan deze inloopavond ontvangt u groepsinformatie van de leerkracht via de mail.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo! Mijn naam is Lise de Beer. Ik ben 22 jaar en woon in Boekel.
Ik geniet van het werken met kinderen en heb ontzettend veel zin om dit schooljaar te starten als leerkracht in groep 1/2b.
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school en het is geweldig om kinderen te zien ontwikkelen en groeien. In mijn vrije tijd volleybal ik graag en speel ik klarinet. Ook volg ik momenteel gitaarlessen.
Verder vind ik het leuk om in het weekend dingen te doen met mijn familie en vriendinnen, zoals uiteten of een uitstapje.
Groetjes Lise

 

 

Hallo allemaal!

Via deze weg wil ik mezelf alvast aan u voorstellen.
Mijn naam is Sandra de Vaan en ik ben 43 jaar. Ik woon in Oss samen met mijn man.
In de vrije uurtjes doe ik aan sportduiken, stijldansen en handboogschieten. Verder speel ik toneel bij een amateurvereniging en lees ik graag een goed boek met een van onze katten gezellig op schoot.
De afgelopen jaren heb ik in diverse groepen in Grave gewerkt bij basisschool De Raamdonk. Vanaf aankomend schooljaar kom ik mijn kennis en vaardigheden toepassen bij basisschool De Sprankel. Op maandag en dinsdag in groep 1-2a en op donderdag in groep 6. Op vrijdag ben ik te vinden in groep 1-2a of in groep 3-4.

Ik heb er erg veel zin in en wil er met de kinderen een fijn jaar van maken. Samen gaan we ervoor!

Hallo allemaal,

Komend schooljaar start ik als leerkracht van groep 6/7 op basisschool De Sprankel. Ik ben Anita van Dielen en woon samen met mijn man en onze twee dochters in Wijchen. Na het afronden van de PABO en de opleiding tot Gespecialiseerde Groepsleerkracht ben ik in 2006 als groepsleerkracht aan het werk gegaan op een basisschool in Boxmeer. Hier heb ik bijna 13 jaar gewerkt. In het begin enkele jaren in groep 3 en daarna in de groepen 5 t/m 7. Naast lesgevende taken heb ik functies als LGF-begeleider en RT-er binnen de school uitgevoerd.

In mijn vrije tijd ben ik graag met ons gezin op pad. Daarnaast zwem ik wekelijks, wat vooral ook erg gezellig is.

Tot ziens op De Sprankel! Hartelijke groeten, Anita van Dielen

Schoolontwikkeling 2019-2020: Thematisch werken met Wereldoriëntatie. In dit schooljaar starten we met het werken aan Wereldoriëntatie via geïntegreerde thema’s voor groep 3 t/m 8. We gaan hiervoor de werkwijze van ‘Blink geïntegreerd’ gebruiken.

In het kerndoel “oriëntatie op jezelf en de wereld” wordt het volgende beschreven:

‘Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden.’

Deze manier van kijken en denken zit in alle thema’s van Blink Wereld verweven. Het gaat niet alleen om inhoud en stof, maar ook om hoe en waar je dit terugziet in de echte wereld om je heen en wat je daar zelf van vindt.

De opbouw van de thema’s:

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze al over het onderwerp weten. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die we gezamenlijk in de leerjaren doen. De groepen 3-4, 5-6 en 7-8 zullen hierbij groepsdoorbrekend werken. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan de kinderen zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

Groep 1-2 blijft gebruik maken van Schatkist. De thema’s die bij Schatkist aan bod komen sluiten in planning aan op de inhoud van de thema’s in groep 3 t/m 8. Als school zijn we dan in dezelfde periodes met dezelfde thema’s aan de slag. Gezamenlijke openingen/sluitingen van thema’s en leren van en met elkaar behoren hierdoor ook tot de mogelijkheden.

In de periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie is de titel van het thema:

”Wow, de wereld!”

Groep 1/2: de ruimte
Met astronaut Axel gaan we de ruimte in! We leren alles over raketten, aftellen, planeten en hoe je in de ruimte leeft en werkt. Daarnaast maken de kinderen kennis met Pompom en zijn familie en vrienden: oma en poes Snoes, de buurjongen Tim, zijn nichtje Loeloe en Zoem de bij.


Groep 3/4: ruimtereizigers

De ruimte ziet de wereld er spectaculair uit! Wat is er nog meer te zien in de ruimte? En wie waren de eerste ruimtereizigers?

Groep 5/6: Aardse extremen
Welke extremen zijn er allemaal op de aarde? En hoe ontstaan vulkanen, aardbevingen en tsunami’s?

Groep 7/8: Wereldsterren
Elke tijd heeft zijn eigen wereldsterren! Welke wereldsterren had je vroeger?

PRAKTISCHE ZAKEN:

 • De zoemer gaat om 08.20 uur. Er is geen surveillance zijn voor schooltijd. Leerlingen mogen na de zoemer zelfstandig naar binnen. De deur van de ingang is open.
 • Om 08.25 uur gaat de tweede zoemer. Om 08.30 uur gaat de derde zoemer, dan moeten alle leerlingen in de groep zijn.
 • Elk lokaal op de benedenverdieping heeft een eigen toegangsdeur vanaf buiten! Via het halletje komen de leerlingen dan in hun groepslokaal.
 • De leerlingen van groep 1/2 mogen door ouders in de groep gebracht worden. Buggy’s moeten in verband met ruimte buiten blijven staan.
 • De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Vanwege de veiligheid in de beperkte ruimte die er in de halletjes en op de trap is, is het niet mogelijk dat ouders voor schooltijd met hun kind naar het groepslokaal komen. Ouders nemen buiten afscheid!
 • Bij de groepen van de benedenverdieping liggen aan de buitenzijde ‘buitenklassen’. Als u na het afscheid nemen nog wilt zwaaien of als u uw kind op komt halen kunt u achter deze klassen staan. Hierdoor blijft de ruimte voor de ramen vrij en worden leerlingen niet afgeleid.
 • Ouders zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom in school om hun vragen aan de groepsleerkracht te stellen of een afspraak voor een gesprek maken.
 • Bij noodgevallen of informatie die belangrijk is voor de leerkracht om bij de start van de dag te weten, kunt u altijd naar school bellen of voor 08.20 binnen lopen via de hoofdingang.
 • Na overleg met de leverancier van het grote speeltoestel (aan de voorzijde van het gebouw, directies en bestuurders van de verschillende gebruikers, is besloten om de leerlingen van groep 1 t/m 3 niet op het speeltoestel te laten spelen in verband met het valgevaar. Voor leerlingen in deze leerjaren is een speeltoestel aan de achterzijde van het gebouw.

GROEPSDYNAMICA
De eerste schoolweken zijn belangrijk bij het creëren van een fijne groep. Als dit lukt heb je daar samen veel plezier van. Groepsvorming ontstaat door het doorlopen van verschillende stadia. Deze stadia doorloopt de groep elk jaar opnieuw in ongeveer 6 weken. Ook al is de groep al jaren bij elkaar, toch doorloopt de groep deze stadia telkens in het begin van het schooljaar weer en heb je als leerkracht de kans om dit proces positief te beïnvloeden als je de juiste tools gebruikt. De kern hierbij is kinderen medeverantwoordelijk maken voor de goede sfeer in de groep. We gebruiken hiervoor de lessen uit de methode De Vreedzame School en de uitgangspunten van Critical Skills. In de eerste drie weken van het schooljaar is er elke dag via lessen, kringgesprekken en spelvormen aandacht voor het groep- en schoolklimaat.

In de rest van het schooljaar staan deze groepsvormende activiteiten op het lesrooster. Zo blijven we gezamenlijk bouwen en onderhouden we een goed groepsklimaat. Groepsdynamiek, omgaan met elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar, de groep en de school staan hierin centraal.

BIEB OP SCHOOL (BoS)

NOODOPROEP:
Om de bibliotheek op deze vaste tijden open te kunnen laten blijven, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers om ons te ondersteunen.

Hebt u interesse? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ООn van de vaste vrijwilligers of bij meneer Henk weten. Afhankelijk van uw beschikbaarheid zullen we openingstijden plannen.

JAARKALENDER
In de eerste week van het schooljaar krijgt u via de mail een jaarkalender met alle voor u relevante data. Ook bij de maandelijkse nieuwsbrief krijgt u steeds een kalender die aangevuld is met de meest recente informatie. Tevens is het jaarrooster onder het kopje ‘ouders’ terug te vinden op de website. Bewaar deze jaarkalender goed, zodat u op de hoogte bent en blijft van de activiteiten en vrije dagen!

HOOFDLUISCONTROLE
Elke tweede week na een vakantie is er hoofdluiscontrole. Een groepje vrijwilligers controleren alle kinderen op hoofdluis en/of neten. In dit geval geldt: geen bericht is goed bericht! Over de exacte dag van deze controle wordt u vooraf geïnformeerd. Wilt u op deze dagen rekening houden met het kapsel van uw kind: een makkelijke staart en geen gel/wax.

Het is belangrijk dat u als ouder regelmatig blijft controleren of uw kind hoofdluis heeft. Inden dit het geval is geef dit dan meteen door aan de groepsleerkracht van uw kind, zodat ook andere ouders worden geïnformeerd.

SCHOOLGIDS 2019-2020
U kunt de schoolgids inzien op de website van onze school: www.de-sprankel.nl vanaf de eerste schoolweek.

Omdat het maken en kopiëren van een papieren versie een aanzienlijke tijdsinvestering en kostenpost is, willen wij u vragen de schoolgids op onze website in te zien.

Is dit voor u bezwaarlijk, laat dit dan even weten aan de leerkracht van uw oudste kind.

U ontvangt dan alsnog een papieren versie.

E-MAIL ADRES LEERKRACHTEN
In de schoolgids, die u op de web-site van de Sprankel vindt, staan de e-mail adressen van de leerkrachten. Wilt u ook hiermee zorgvuldig omgaan. Persoonlijk contact met de leerkracht over uw kind heeft de voorkeur. Maar in sommige gevallen is een berichtje via de mail een snelle oplossing. De leerkrachten hebben voor schooltijd of gedurende de dag niet altijd de mogelijkheid om hun mail te lezen. Hebt u een dringende boodschap voor diezelfde dag, bel dan even naar school of loop vóór kwart over 8 even binnen door de hoofdingang. Ziekmeldingen alléén telefonisch doorgeven vóór 08.45 uur.

GYMROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020
Maandag:
12.30 – 14.00 uur: Groep 5 en 6 Hanneke/Monique, Mick

Dinsdag:
12.30 – 14.00 uur: Groep 3 en 4 Wilma, Joyce en Marloes

Vrijdag:
12.30 – 14.00 uur: groep 7 en 8 Ilja en Brigitte

We wensen u samen met uw kind een geweldig schooljaar!
Team bs De Sprankel
16 augustus 2019

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 6 JUNIde VakantieBieb

  E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 7 MEIde Avondvierdaagse

  Van 21 t/m 24 mei is het weer zover: de jaarlijkse avond 4-daagse! Je kunt […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 APRILStudiereis Critical Skills

  Al een aantal jaar organiseren we scholenbezoeken. In het verleden hebben we zo bezoeken gebracht […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE