Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief oktober 2019

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM.
•Met ingang van 1 december stopt het dienstverband van juf Maria als groepsleerkracht bij Optimus. Door het opgelopen letsel bij haar val 2 jaar geleden is ze niet in staat het werk als groepsleerkracht weer op te pakken. De komende tijd zal juf Maria op zoek gaan naar een taak die passend is, met perspectief voor de toekomst.

GROEPSBEZOEKEN SCHOOLCONTACTPERSONEN De Sprankel: een veilige school voor kinderen, leerkrachten en ouders. Wat willen we op de Sprankel? Het bieden van een veilige en prettige leefomgeving voor de kinderen. Vervelende dingen kunnen alleen stoppen als je er met iemand over praat. Wanneer jij op school met iemand wil praten, kun je altijd terecht bij juf Sandra de Vaan of juf Monique Willems.
Zij zullen:
– goed naar je luisteren.
– je geloven.
– je helpen met het oplossen van je problemen.
Op woensdag 2 oktober komen juf Sandra en juf Monique zich voorstellen als vertrouwenspersonen in alle groepen. De kinderen krijgen een folder mee naar huis met uitgebreide informatie voor de ouders.

SAMENWERKDAG Op 11 oktober hebben we onze eerste samenwerkdag op de agenda. Het is een dag buiten de school met alle leerlingen van groep 5 t/m 8. We gaan per leerjaar onze krachten meten tijdens verschillende proeven in het bos! Welk team zet de krachten door GOED SAMENWERKEN het beste in?
Zorg op 11 oktober voor:
– Makkelijk zittende kleding die tegen een stootje kan.
– Regenkleding. Bij wat regenbuien gaat het door. Enkel bij stortregen gedurende de hele dag wordt het programma verzet naar een andere dag.
– Lunch in een rugzak. Fruit is niet nodig. De rugzak moet je zelf dragen!

*We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen rijden en begeleiden! Via de Parro-app heeft u daar een oproep voor ontvangen. We hopen op voldoende aanmeldingen, zodat we de dag door kunnen laten gaan!

CITO VISEON In oktober wordt door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de vragenlijst van VISEON ingevuld. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen deze vragenlijst ook over zichzelf in. De vragenlijsten gaan over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen, zelfbeeld, taakgerichtheid, omgaan met elkaar en met de leerkracht. In het oudergesprek van november wordt hierover met u gesproken.

LEERLINGENRAAD De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden: Wende (groep 5), Abe (groep 6/7), Aurèl (groep 6), Meike (groep 7), Caelan (groep 8a), Tess (groep 8b).
De leerlingen van groep 8 zitten de vergaderingen om de beurt voor. De agenda wordt in overleg gemaakt. Er staan punten op de agenda die vanuit het team/school komen en punten die uit de groepen komen.
Zo is tijdens de vergadering van woensdag 25 september gesproken over het omgaan met de schoolregels:
• We gebruiken respectvol taalgebruik naar elkaar.
• We zijn aardig voor elkaar.
• We dragen zorg voor de spullen van onszelf en de ander.
De agendapunten worden in de groepen voorbereid, in de vergadering besproken en daarna worden in de groepen de uitkomsten van de vergadering weer teruggekoppeld. Een vraag van de leerlingen in groep 8 is of er een mogelijkheid is dat zij in het laatste basisschooljaar mogen helpen bij het organiseren van de verschillende activiteiten op school. Deze vraag zal teruggekoppeld worden naar de OR.

TALENTENMIDDAG We zijn weer op zoek naar mensen die hun talenten met ons willen delen! Hebt u een talent dat u over wilt dragen aan onze leerlingen?
Geef dit dan door aan Rianda School: r.school@optimusonderwijs.nl
Onze talentmiddagen zijn op maandag 20 en 27 januari en maandag 11 en 18 mei van 12.30 tot 13.45 uur. Kunt u niet iedere maandag, maar slechts een enkele keer? Dan is dat ook geen probleem! We beschikken op deze middagen ook over de gymzaal, dus als u een training van een sport wilt geven is dat ook een mogelijkheid! Kent u mensen die hun talent zouden willen delen? Ook zij zijn van harte welkom!

BLINK! Na de herfstvakantie start het nieuwe thema van Wereldoriëntatie: ‘Echt Nederland’De schoolopening van dit thema is op dinsdag 22 oktober.
Groep 1/2:
Groep 3/4: Gezellige tradities Als de dagen donkerder worden eten we erwtensoep en pepernoten en vieren we Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk?
Groep 5/6: Ik hou van Holland Wat is typisch Nederlands? Welk beeld hebben we van typische Nederlanders? En klopt dit wel? Groep 7/8: Stem op mijn partij! Wie is de baas in ons land en hoe is dat geregeld? Wat vind jij belangrijk voor ons land?

GEZONDE SCHOOL De Sprankel wil graag gezond gedrag stimuleren. Zo hebben we een lunchprotocol (zie hiervoor de website: https://www.de-sprankel.nl/lunch-protocol/) en vinden we het fijn als leerlingen fruit mee naar school nemen voor de kleine pauze. Enkele jaren geleden hebben we via JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), een project waar aandacht voor was vanuit de gemeente, zichtbaar gemaakt hoeveel suiker er zit in de verschillende soorten dranken die kinderen drinken. Als uitvloeisel daarvan hebben we de afspraak gemaakt dat we één dag in de week het drinken van water stimuleren. Deze dag is op dinsdag. Wilt u uw kind op deze dag ipv suikerhoudende dranken, water mee naar school geven. Voor kinderen die dat echt niet lusten is drank met zo weinig mogelijk suiker een alternatief. Een ander aspect van gezond gedrag is proberen om leerlingen zo min mogelijk met roken in aanraking te laten komen. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen volwassenen zien roken, zij ook eerder zullen gaan roken. Met ingang van 1 augustus 2020 geldt voor alle onderwijsinstellingen een rookverbod op hun terrein en de verplichting om te handhaven. We willen u verzoeken om dit nu al in acht te nemen! Wilt u niet roken op het schoolplein, buiten het hek of op de parkeerplaats.

EVEN VOORSTELLEN Hoi allemaal! Ik ben Noraly van Dreumel, 20 jaar. Zelf kom ik uit Grave, maar ik woon nu op kamers in Nijmegen. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding Pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. Mijn interesse ligt vooral bij het onderwijs en vandaar dat ik vanaf nu iedere woensdag en donderdag, voor een half jaar, stage kom lopen op de Sprankel. Dit zal ik vooral doen vanuit het werk van een intern begeleider. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik ga observeren bij het buitenspelen en dat ik kinderen individueel of in groepjes extra ondersteuning zal geven waar nodig.
Groetjes Noraly

KINDERBOEKENWEEK Het thema van de kinderboekenweek is: Reis mee! Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en illustrator Natascha Stenvert. Tijdens deze Kinderboekenweek wordt in alle groepen aandacht besteed aan boeken die met het thema Vervoer en Reizen te maken hebben. In elke jaargroep staat een boek centraal en worden leeslessen gegeven rondom dit thema. Tijdens de Kinderboekenweek krijgt u bij aankoop van een kinderboekenweek (in de boekwinkel, van tenminste 10 euro) het kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar is dat het boek ‘Haaientanden’ van schrijfster Anna Woltz.

INFORMATIEAVOND GROEP 7 EN 8 Op dinsdag 8 oktober om 19.00 uur is er een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8. De ouders krijgen dan informatie over een aantal zaken die in groep 8 van belang zijn: Voort Gezet Onderwijs, Cito Eindtoets en Schooladvies.

OPTREDENS De groepen 1/2a, 3/4, 6/7 en 8 We zijn weer hard aan het oefenen om voor kinderen en ouders een optreden te verzorgen. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren om 13.15 uur. Gezien de voorwaarden van de AVG is het maken van foto’s en filmbeelden een dilemma. Niet alle ouders vinden het fijn dat beelden van hun kinderen gedeeld worden via social-media of de website. Wilt u hier rekening mee houden en de wensen van ouders van school respecteren. We begrijpen dat dit voor ouders jammer is. Leerkrachten zijn op de hoogte van de privacy voorkeuren van ouders. Zij zullen beelden delen via de parro-app, waarbij zij dan rekening houden met de wensen van ouders. Zo heeft één ieder toch nog beelden van het geweldige optreden van hun kind.

SCHOOLFOTOGRAAF Woensdag 24 oktober komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf geeft aan dat witte , zwarte of lichtblauwe kleding niet de voorkeur heeft bij een zo mooi mogelijk resultaat.

DE VREEDZAME SCHOOL We zijn gestart met blok 2 van De Vreedzame School. Elke week wordt er via een les aandacht besteed aan het thema: We lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Met de BIBLIOTHEEK OP SCHOOL heeft De Sprankel een actuele collectie boeken voor kinderen van 0 – 12 jaar. Lezen is heel belangrijk. Als een kind elke dag 5 minuten leest of voorgelezen wordt, groeit de woordenschat van een kind met 300.000 woorden per jaar meer dan van een kind dat niet leest. Goed kunnen lezen draagt bij aan een beter tekstbegrip (wat belangrijk is voor de vakken als aardrijkskunde enz) en aan betere studievaardigheden.
Om kinderen de kans te geven ook thuis boeken te lezen is de Bibliotheek op School geopend op:
• maandag van 14.00 tot 15.00 uur
• donderdag van 14.00 tot 15.00 uur m.u.v. de schoolvakanties.
Uw kind heeft geen lidmaatschapskaart nodig, want elke leerling is al in de Bibliotheek op School ingeschreven. U bent van harte welkom om samen met uw kind boeken uit te zoeken. Het lenen van boeken is gratis. Loop eens binnen: een enthousiast team van vrijwilligers staat klaar om te helpen. Om alle leerlingen nog beter van dienst te kunnen zijn, zouden we de openingstijden na school uit willen breiden. We zijn dan ook op zoek naar ouders, opa’s/oma’s, die op dinsdag, woensdag of vrijdag na school een half uur tijd willen maken om de uitleen van boeken mogelijk te maken.

NIEUWS OUDERRAAD
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
* Voorzitter: Chantal Treffers
* Secretaris: Wilske Neijenhuis
* Penningmeester: Marjon Gerrits
Met deze groep enthousiaste mensen gaan we ons ook dit jaar weer inzetten voor uw kind en u, door het organiseren en ondersteunen van activiteiten zoals carnaval, het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, de avondvierdaagse, het schoolkamp. De ouderraad kan deze activiteiten organiseren en bekostigen vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage. Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 november aanstaande zal het dagelijks bestuur van Ouderraad de begroting voor komend schooljaar toelichten. Alle ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

HERFSTVAKANTIE Op maandag 14 oktober begint de herfstvakantie. Die duurt tot en met zondag 20 oktober. Op maandag 21 oktober verwachten wij iedereen weer uitgerust terug op school. Alvast een hele prettige vakantie!!!

Vriendelijke groet,
Namens het team van De Sprankel.
29 september 2019
Rianda School Directeur

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 9 OKTOBERSchooladvies.

  Op dinsdagavond 8 oktober hebben we een drukbezochte ouderavond voor de ouders van leerlingen uit […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 5 OKTOBERDag van de Leraar

  …terwijl de kinderen door de laatste regendruppels naar huis zijn gelopen en het weekend voor […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 SEPTEMBERSamenwerkdag

  Op 11 oktober hebben we onze eerste samenwerkdag op de agenda. Het is een dag […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE