Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief november 2019

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM.
• Op vrijdag 1 november krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport mee naar huis. Het rapport beschrijft de persoonlijke ontwikkeling en het werken aan de taken. In het rapport is een brief met uitleg toegevoegd.
• Het rapport en het oudergesprek staat in het teken van welbevinden en werkhouding. In de week van 4 november zijn de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 8. Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 5 november en donderdag 7 november. In verband met het volgen van een opleiding (met aanwezigheidsplicht) door een aantal leerkrachten zijn er ook groepen waar de gesprekken op woensdag 6 november zijn.
Op woensdag 30 oktober om 15.00 uur ontvangt u via de Parro-app een uitnodiging om in te schrijven voor de oudergesprekken. Indien u de gesprekken van uw kinderen na elkaar wilt plannen is het belangrijk om rekening te houden met minimaal 10 minuten ‘overlooptijd’. Voor groep 4 t/m 8 geldt dat de leerlingen bij het gesprek aanwezig mogen zijn.
• Op dinsdag 5 november staan tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Grave een groot aantal bezuingingsvoorstellen op de agenda. Evenals vele andere gemeentes ontkomt ook deze gemeente niet aan bezuinigen. Voor het onderwijs in onze gemeente springen er twee in het oog: – Sjors Sportief – Bibliotheek op School.

Over beide bezuinigingen maken we ons grote zorgen. Daar waar het gaat om sporten en bewegen kunnen kinderen met het aanbod via Sjors Sportief op een aantrekkelijke en relatief gemakkelijke manier kennis maken met het sportaanbod in de gemeente Grave en omstreken. Hoe zal dit verder gaan als dit aanbod er niet meer is? Is het feit dat jongeren steeds minder bewegen en overgewicht toeneemt in de Gemeente Grave niet aan de orde?
Waar het gaat om de Bibliotheek op school zijn de zorgen nog vele malen groter! Concreet houdt het in dat de bibliotheek op school verdwijnt, leerkrachten geen thema-kisten met lees- en informatieboeken bij projecten kunnen aanvragen en de lessen Mediawijsheid geen doorgang meer vinden!! Voor de meest kwetsbare groep inwoners van de Gemeente Grave, onze kinderen, een keuze die voor ons als onderwijs en zeker ook De Sprankel niet te begrijpen valt.
Via de nieuwsbrieven (ook in deze nieuwsbrief) besteden we veel aandacht aan het belang van lezen om kansengelijkheid te vergroten, het plezier in lezen te bevorderen, laaggeletterdheid te voorkomen en de leerlingen mediawijs te maken. Indien de Bibliotheek op School gaat verdwijnen wordt deze ambitie onmogelijk!
Wij (scholen in Grave en bestuurders) zullen onze zorgen tijdens de raadsvergadering van 5 november laten horen. Een half uur voor aanvang van de raadsvergadering zullen betrokkenen (bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers en leerkrachten) zichtbaar zijn op de trappen van het gemeentehuis. Mocht u de Bibliotheek op School een warm hart toedragen en onze zorgen ondersteunen, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten op de trappen of de publieke tribune.

HET BELANG VAN LEZEN! In de komende periode staat tijdens lezen op school leesbeleving en leespromotie centraal. Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan lezen. Door in aanraking te komen met allerlei verschillende boeken/teksten/verhalen en manieren van lezen, kunnen kinderen hun eigen leesvoorkeur ontwikkelen. Technisch voldoende tot goed kunnen lezen is voorwaarde voor veel andere vakgebieden, onder andere: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen (verhaaltjessommen), wereldoriëntatie, studievaardigheden.
Ook thuis kunt u de leesvaardigheid en woordenschat van uw kind vergroten. Via een themabijeenkomst voor ouders op maandag 16 november om 08.45 uur willen we u verder informeren over het belang van lezen, wat we op school hieraan doen en hoe u als ouder een bijdrage kunt leveren. Jos Cöp, onderwijskundige en taal/lezen specialist bij Leertijd.nl, zal deze bijeenkomst spreken. Aansluitend kunt u in de groep(en) van uw kind een les waarin lezen centraal staat bezoeken.

BLOK 3 DE VREEDZAME SCHOOL In de week van 28 oktober starten we met blok 3 van De Vreedzame School. Het thema is: We hebben oor voor elkaar. In dit blokken stimuleren we leerlingen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie. ‘Praten met elkaar’ in plaats van ‘praten tegen elkaar’. Aan het einde van deze nieuwsbrief leest u de nieuwsbrief met dat wat de leerlingen leren in het nieuwe blok en geleerd hebben in blok 2. In de bijlage van de mail vindt u ook het stappenplan: Praat het uit! Mogelijk helpt het u thuis ook om conflicten tussen de kinderen op te lossen.

WEKEN VAN DE MEDIAWIJSHEID Van 4 t/m 15 november staat het thema wijs met media en ict-vaardigheden op het programma. Dit thema komt jaarlijks in deze periode van het schooljaar terug. In groep 1 t/m 4 zullen allerlei activiteiten met ict ingepland worden rondom programmeren en inzet van de Beebot. In groep 5 en 6 wordt door middel van een gastles aandacht besteed aan informatievaardigheden. Het doel van deze lessen is om leerlingen te leren hoe ze snel en goed informatie kunnen vinden op internet. In groep 7 en 8 wordt door middel van een gastles aandacht besteed aan cyberpesten.
Daarnaast is er aandacht voor gaming, nepnieuws en veilig internet. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan in de week van 8 tot en met 15 november aan de slag met moderne media d.m.v. het mediawijsheidspel. Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan.
Elk jaar opnieuw worden daarom scholen, ouders en mediamakers opgeroepen kinderen te ondersteunen. MediaMasters biedt de Sprankel een laagdrempelige en uitdagende manier om in de klas met mediawijsheid aan de slag te gaan.
Kinderen leren spelenderwijs over het eigen online gedrag en bewijzen hoe mediawijs ze zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan.
Tijdens de uitdagende opdrachten uit MediaMasters moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer. Weet u wat uw kind thuis op internet doet? Welke sites bezocht worden? Of dit betrouwbare sites zijn? Waar persoonlijke gegevens opgeslagen worden? Mogelijk kunt u deze week ook thuis, dat wat op school geleerd wordt, bespreken.

Onderwerp van de mediawijsheid 2019: Aan of uit? In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even je appjes checken of ga je vroeg slapen? Laat je je kind alleen op de tablet of lees je samen een boekje? Regel je zelf je online bankzaken of laat je dat doen door een ander?
Slim aanstaan verrijkt je leven. Online leer je over nieuwe dingen of vind je je nieuwe droombaan. Je kunt videobellen met de huisarts of met je grote liefde. Je blijft in contact, door het delen van foto’s óf het plannen van je reis. Maar zodra je te veel tijd besteedt aan appen, scrollen en liken, merk je dat je lichaam protesteert.
Of dat de smartphone meer aandacht krijgt dan het eten met je familie. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen razendsnel, wat voor sommige mensen lastig of beangstigend kan zijn.
Daarom is het steeds belangrijker dat we nadenken over hoe we media inzetten. Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg?
Ouders, kinderen, opa’s, oma’s, vrienden, buren, verzorgers, leraren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid: laten we van elkaar leren en elkaar helpen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we daarom de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan?

HOOFDLUIS, VERVELENDE OVERLOPERS Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem. Niet gek, want luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. En op school hebben kinderen intensief contact met elkaar. Vaak controleren en zo snel mogelijk behandelen vormen samen de beste remedie. Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen in de omgeving. Dus maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis!
Luis in je haar? Kammen maar! Het advies is om het haar van iemand met hoofdluis gedurende twee weken dagelijks te kammen met een fijn tandige kam. Eventueel combineert u het kammen met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk dat ouders huisgenoten controleren en op school, bij clubjes en vriendjes ook melden dat een kind hoofdluis heeft.


Vriendelijke groet,
Namens het team van De Sprankel.
Rianda School Directeur

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 14 NOVEMBERUitnodiging Themabijeenkomst Taal / Lezen

  HET BELANG VAN LEZEN! In de nieuwsbrieven informeren we u regelmatig over het belang van […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 NOVEMBERweek van de Mediawijsheid

  Van 4 t/m 15 november staat het thema wijs met media en ict-vaardigheden op het […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 OKTOBERAangekondigde staking.

  Geachte ouders/verzorgers, Ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE