Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief  “onderwijs op afstand”

*In verband met het Coronavirus plaatsen we nu regelmatig een nieuwsbrief op onze website. Je kunt deze hier vinden.

MAANDBRIEF juni 2020

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.

 

 

FORMATIE EN GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 20-21De groepsindeling voor volgend schooljaar is afgerond.
De samenstelling van de groepen 1/2 is nog niet helemaal bekend. Dit is ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
De andere groepen stromen in zijn geheel door naar het volgende leerjaar. Er wordt dus niet geschoven in de leerlingbezetting.
In de leerkrachtbezetting zijn wel wijzigingen.
Juf Marloes zal aan het einde van dit schooljaar De Sprankel verlaten. Ze gaat aan het werk in een Stichting die scholen dichter bij haar woonplaats heeft.
Meneer Mick heeft, in goed overleg met directie en het bestuur van Optimus, een keuze gemaakt in zijn persoonlijke ontwikkeling en zal De Sprankel aan het einde van dit jaar verlaten. Wat zijn nieuwe werkplek gaat worden is nog niet bekend.

HUIDIG SCHOOLJAAR NIEUW SCHOOLJAAR LEERKRACHTEN
Leerlingen Gr. 1 Groep 1-2A Juf Carien en Lilian
Leerlingen Gr. 1 Groep 1-2B Juf Lise
Leerlingen Gr. 2 Groep 3 Juf Joyce
Leerlingen Gr. 3 Groep 4 Juf Wilma
Juf Dane (1 dag p/2w)
Leerlingen Gr. 3-4 Groep 4-5 Juf Sandra  
Juf Dane (1 dag p/w)
Leerlingen Gr. 4 Groep 5 Juf Hanneke  
Juf Monique
Leerlingen Gr. 5 Groep 6 Juf Kimm
Juf Anita
Leerlingen Gr. 6 Groep 7 Juf Ilja
Leerlingen Gr. 6-7 Groep 7-8 Juf Brigitte
Juf Sandra
Leerlingen Gr. 7 Groep 8 Juf Denise

*In de nieuwsbrief van augustus zal Lilian zich voorstellen. 
*De leerlingindeling van de groepen 1/2 ontvangt u op 5 juni aanstaande. 

Ook in Corona-tijd heeft het team niet stil gezeten. We hadden het kiezen van een nieuwe rekenmethode op de planning staan. In een aantal groepen was een pilot gepland met twee methodes. Voor de scholen sloten op 16 maart, is het gelukt om dit met één van de methodes te doen. De andere methode is goed bekeken tijdens het werken aan thuisonderwijs. 
De methode die het beste aansluit bij de visie van school en hoe we goed rekenonderwijs zien, is de methode ‘Getal en Ruimte Junior’. Deze methode gaan we met ingang van het nieuwe schooljaar invoeren in de groepen 3 t/m 6, groep 7 en 8 zullen in de jaren daarna volgen. De groepen 1/2 gaan werken met een bronnenboek ter ondersteuning van de rekenactiviteiten die gedaan worden tijdens de thema’s. 
De leerlingen hebben in dit schooljaar niet alle leerstof aangeboden gekregen. Bij het invoeren van de nieuwe methode zullen we, evenals bij alle andere vakgebieden, vanuit dat wat de leerlingen beheersen verder gaan werken. 

• Met ingang van 25 mei ben ik, naast het werk als directeur op De Sprankel, gestart als waarnemend directeur op basisschool Oventje. Dit is tot de zomervakantie. Hierdoor zal ik de komende weken niet 5 dagen aanwezig kunnen zijn op De Sprankel. Juf Dane (intern begeleidster) is aanspreekpunt op de dagen dat ik er niet ben. Veelal zal dit op dinsdagen zijn en nog een wisselend dagdeel in de week. 

CITO TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM GROEP 1 T/M 7Normaal gesproken is de periode van half mei tot half juni de periode waarin de cito-toetsen afgenomen worden voor groep 1 t/m 6 en groep 7 doet de entreetoets. Aan het einde van het jaar krijgt u dan een aantal grafieken waarop u de ontwikkeling van uw kind af kunt lezen. 

In dit bijzondere jaar gaan we iets anders te werk. We nemen een aantal toetsen af. ‘We meten om te weten’ niet om er een oordeel of een score aan te hangen. Met behulp van de analyse van de toetsen en de observaties in de groep, brengt de leerkracht uw kind en de groep in beeld. 

• Welke stof wordt wel/niet beheerst? 

• Wat heeft het kind geleerd en wat is nog lastig? 

Met behulp van deze antwoorden maakt de leerkracht een groepsoverzicht en een groepsoverdracht voor de leerkracht van het volgende schooljaar. Vanuit deze overdracht wordt het onderwijsprogramma afgestemd. Wij praten dan ook niet over ‘achterstanden weg werken’ maar ‘aansluiten bij waar het kind nu is’. 
U krijgt bij het rapport geen grafiekenoverzicht. Dit zou geen eerlijk beeld geven van dat wat het kind kent en kan. 

RAPPORTOp maandag 22 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 
Ook het rapport zal er anders uit zien. 
Wel:Persoonskenmerken en taakwerkhouding. 
Niet:Punten bij de vakgebieden. 

We vinden het belangrijk dat ook u weet hoe de ontwikkeling van uw kind in het afgelopen deel van het schooljaar was. Tot slot heeft ook u hier een belangrijk aandeel in gehad bij het geven en ondersteunen van het thuisonderwijs. Bij de vakgebieden rekenen, taal en lezen zal een stukje tekst staan van dat wat de leerkracht heeft gezien in de groep en wat uit de analyse van de toetsen is gekomen. 

We zijn ook heel benieuwd naar hoe u het leren en ontwikkelen van uw kind ziet. Ook u bent nu expert na deze periode van thuisonderwijs. Op woensdag 10 juni krijgen alle kinderen een blad mee naar huis waarop u als ouder aan kunt geven hoe u het leren en ontwikkelen van uw kind heeft gezien in de weken van thuisonderwijs. 

Als u het uiterlijk woensdag 17 juni weer mee naar school geeft, zorgen wij dat het in de rapportmap van uw kind komt. 

OUDERGESPREKKENIn nieuwsbrief 12: onderwijs na heropening (woensdag 3 juni) kunt u lezen hoe we hier vorm aan gaan geven binnen de richtlijnen die er zijn. 

ONDERWIJS NA HEROPENINGOp maandag 8 juni gaan de scholen weer helemaal open! Wij zijn blij dat we het schooljaar in gezamenlijkheid af kunnen sluiten en de kinderen elkaar ook nog allemaal zien. 

Het protocol is sinds donderdag 28 mei in ons bezit. Er zal inhoudelijk aan hygiënemaatregelen geen verandering zijn. Ook de 1,5 meter afstand blijft bestaan. 

De uitdaging zit in de logistieke uitvoering, die we samen met Hartenaas af moeten stemmen. Dit is om de gezondheidsrisico’s te beperken. 

Vraagstukken: 

• Hoe gaan we het halen en brengen regelen? Niet alle leerlingen kunnen op hetzelfde moment starten vanwege de grote stroom ouders en leerlingen die dan gelijktijdig op de parkeerplaats en fietspaden zijn. 

• Hoe gaan we het buiten spelen regelen? Het advies is om groepen zo veel mogelijk gescheiden te houden. 

Woensdag 3 juni ontvangt u nieuwsbrief 12: onderwijs na heropening. 

SCHOOLVERLATEN GROEP 8 Het is een bijzondere afsluiting van de basisschooltijd voor deze kinderen. We zijn druk op zoek naar mogelijkheden binnen de maatregelen die er zijn om er een afsluiting van te maken die zij zich kunnen blijven herinneren. 

Een update met de stand van zaken tot op dit moment:
* het kamp gaat niet door. De locatie is dicht. Daarnaast heeft het College van Bestuur van Optimus het besluit genomen dat voor alle scholen het kamp niet door gaat in verband met de richtlijnen en protocollen van het RIVM. In plaats van het kamp zullen we drie schoolverlatersdagen op 1, 2 en 3 juli organiseren. De OR heeft naast het budget wat er stond voor het kamp een extra budget beschikbaar gesteld. Heel fijn! Dit ondanks het ontbreken van de flessenactie waaarbij ook altijd middelen binnen kwamen. We zullen dus geen extra ‘kamp’bijdrage van ouders vragen. Op één van de dagen zal er ook een avondactiviteit zijn. Met de richtlijnen die er tot nu gelden, is het niet mogelijk om met auto’s wat te ondernemen of om ouders er op school bij te betrekken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om bijvoorbeeld ouders wel mee te laten fietsen. De 1,5 metermaatregel stelt ons voor uitdagingen in de uitwerking. * de musical uitvoeren voor ouders lijkt op dit moment nog geen optie. Naast de belemmering voor het aantal mensen en de 1,5 metermaatregel, moeten we ook afstemmen met Hartenaas over het gebruik van de aula. We zijn de mogelijkheden met streamen en/of filmen aan het verkennen. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de afscheidsavond die gepland staat voor 7 juli wel door gaat. We hopen door te denken in kansen in deze toch al bijzondere en bizarre tijd voor iedereen de mogelijkheden die er zijn te benutten. 

Oproep!Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die de MR wil komen versterken. Vind je het leuk om jezelf in te zetten voor De Sprankel, om mee te denken en te praten over de toekomst van De Sprankel? Neem dan contact op met één van de MR-leden, of mail naar
mr.de-sprankel@optimusonderwijs.nl . 

Sandra de Vaan, Joyce van Erp, Dane Nabuurs, Theo Lucassen, Jurgen van den Broek, Corina van Ingen Schenau 

30 mei 2020 
Rianda School 
Directeur bs De Sprankel 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 12 MEIKindernieuwsbrief:

  WE MOGEN WEER NAAR SCHOOL! Hallo ‘Sprankel’kinderen, we zijn weer gestart. Wat zijn de juffen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 APRILNoor en het Coronavirus

  Een verhaal over Noor. Een verhaal waar de moeder van Noor verteld over het Corona […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 APRILOnderwijs op afstand

  in dit bericht treft u een brief met uitleg vanuit Optimus over het thuisonderwijs in […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE