Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF MAART 2021

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids.  

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
De Sprankel is ook op Facebook te vinden. Alle nieuwtjes, activiteiten of “zomaar” berichtjes vinden jullie op de Facebook pagina van De Sprankel. Erg leuk om elke dag even te kijken. 
We hebben al enorm veel volgers. Wil jij ook op de hoogte blijven en ons volgen? Dat kan. Klik hier onder op de banner om naar de pagina te gaan.

 NIEUWS UIT HET TEAMHet onderwijs op school gaat weer zijn gangetje.In de eerste weken na de lockdown hebben we middels Cito-toetsen zicht gekregen waar onze kinderen staan in hun ontwikkeling.
Wij zijn meer dan tevreden!
De meeste kinderen zijn in hun leerlijn voldoende gegroeid. Een compliment voor onze kinderen en u als ouder!
De online-lessen, het zelfstandig werken en de thuisbegeleiding die door ouders gegeven is hebben bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van de kinderen.

Binnen de corona-maatregelen die er zijn proberen we mogelijkheden te zoeken om de activiteiten zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt is steeds: wat kan dan wel.
De OR en de MR ondersteunen ons in het vinden van oplossingen en ideeën.

Tot nu hebben we nog geen groep of leerkracht in quarantaine hoeven laten gaan. Waar het bij de start van het buitenspelen in de eigen groep op een vaste plek wat onwennig was, zien we in de groepen leuk spel ontstaan. Door het aanbieden van groepsspelen wordt de onderlinge verbinding in de groep hechter en ontstaan er nieuwe vriendschappen. Het vinden van vervanging voor leerkrachten die getest moeten worden is soms lastig. De vervangerspool is regelmatig ‘leeg’. We doen ons best om het dan eerst intern te regelen. Dankzij de flexibele inzet van het team is dit al een aantal keren gelukt.

Via de media komen berichten over het afnemen van sneltesten op school. Als school zien wij dit als een medische handeling. Wij zijn geen beroepsbeoefenaar in de zorgen gaan deze medische handeling onder geen voorwaarde uitvoeren. Het al dan niet testen blijft de verantwoordelijkheid en de beslissing van ouders. Indien u als ouder wenst dat uw kind getest wordt, maakt u een afspraak bij de teststraat. We blijven uitkijken naar het versoepelen van maatregelen:
-zodat we u als ouder weer op het plein en in school kunnen ontmoeten;
-kinderen weer overalen met iedereen kunnen spelen

VRAGENLIJST TEVREDENHEID EN SOCIALE VEILIGHEID.Met regelmaat vragen wij naar uw mening over de school.Deze keer willen we graag weten hoe u de sociale veiligheid op onze school ervaart en of u tevreden bent.Een soortgelijke vragenlijst leggen wij ook voor aan leerlingen en leerkrachten. De informatie is voor ons van belang om op de goede plek de juiste accenten te leggen bij onze schoolontwikkeling.
Iedere twee jaar komt er een nieuwe vragenlijst.We weten hierdoor waar we nu staan en over twee jaar kijken we welke vorderingen we hebben gemaakt.Dit jaar waren we genoodzaakt om onderwijs op afstand in te richten en daarom hebben we daar twee vragen over opgenomen aan het einde van de vragenlijst.
Per gezin krijgt u één link gemaild waarmee u de vragenlijst in kunt vullen. Als meerdere emailadressen bekend zijn is dit het eerste mailadres dat in het administratiesysteem staat.U kunt het invullen thuis op de computer, maar mocht dat een probleem opleveren, dan kunt u dit ook op school komen doen.
U heeft van1 tot en met 23 april de gelegenheid de vragenlijst in te vullen, maar ….als u het direct doet, kunt u het niet vergeten. Het duurt ongeveer10 minuten om alle vragen te beantwoorden.

VERKEERSDAG.Op 6 april komt Streetwise een bezoek brengen aan De Sprankel.
Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen opmaat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische-en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zoveel mogelijk nagebootst.

•Bij Toettoet leren de groepen 1 en 2 in het extra lokaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
•Tijdens Blik en klik leren de groepen 3,4 en 4-5 in de gymzaal over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
•Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 op de fietsstrook, naast de school over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aanbod.
•Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zo dat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

KONINGSSPELEN.De werkgroep Koningsspelen is gestart met de voorbereiding voor een ‘sportdag coronaproof’!
Op 13 april volgt een nieuwe persconferentie van het kabinet. Daarna zullen de plannen definitief worden gemaakt. Via de Parro-app zullen we u verder informeren.

NIEUWS UIT DE OR.In deze periode zijn we samen met het team druk bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen. Het wordt vast weer een sprankelende en sportieve dag waarvan de kinderen hopelijk volop genieten. Over het programma hoor je binnenkort meer via de Parro app. Lijkt het je ook leuk om te helpen bij de organisatie van allerlei sprankelende activiteiten in en rond de school? We kunnen nog versterking gebruiken…

 

 

 

 

Stuur een mailtje naar: penningmeesterordesprankel@gmail.com of laat een berichtje achter bij de groepsleerkracht van je kind. Dan nemen we contact met je op. Je kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend deelnemen aan een (online) vergadering.
De volgende is gepland op 6 april om 20:00u.

Hartelijke groet, namens de OR, Debby Arts

NIEUWS UIT DE MR.In de MR-vergadering van dinsdag 16 maart hebben we gesproken over de volgende punten:
-Evaluatie van het online-onderwijs in de 2e lockdown. Hoe hebben ouders dit ervaren? Wat waren pluspunten? Wat kunnen we de volgende keer beter doen?
-Het School Ondersteunings Profiel. Hoe is de leerlingzorg binnen onze school geregeld en wat zijn uitgangspunten. Dit plan loopt van 2019 t/m 2022en was ingestemd door de MR. Door het jaarlijks te agenderen blijven we met elkaar scherp op de inhoud.
-De groepsformatie voor schooljaar 2021-2022. De eerste gedachtes zijn hierover gedeeld. Na instemming van het CvB met het formatieplan komt het terug op de agenda. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht. De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht.
OPROEP!!Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die de MR wil komen versterken. Vind je het leuk om jezelf in te zetten voor De Sprankel, om mee te denken en te praten over de toekomst van De Sprankel?
Neem dan contact op met één van de MR-leden, of mail naar
mr.de-sprankel@optimusonderwijs.nl .

Joyce van Erp, Dane Nabuurs, Sandra de Vaan, Theo Lucassen, Emy Marcellis-Arts, Corina van Ingen Schenau

Team bs de Sprankel
29 maart 2021

 

  

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 25 MAARTBag2School

  Langzaam laat de lente zijn gezicht zien, nog wat fris strooit de zon haar stralen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 22 FEBRUARIOpen Dag basisschool de Sprankel

  OPEN DAG basisschool de Sprankel. as. Zaterdag opent basisschool de Sprankel zijn deuren. U bent, […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 12 FEBRUARICarnaval Corona Proof

  …de bingomolen is leeg…het laatste balletje heeft de uitgang gevonden en ligt tussen zijn vriendjes […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE