Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

Maandbrief maart 2020

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids. Wat de site extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige fotoboeken van Sprankelende activiteiten; zeer de moeite waard!

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.
Tevens vindt u hierop foto’s van leuke activiteiten, bijv. van de feestweek, opening Kinderboekenweek, excursies, etc.
Absoluut de moeite van het bekijken waard!

NIEUWS UIT HET TEAM Het team van De Sprankel is volop in ontwikkeling om ons onderwijs elke dag een ‘beetje beter’ te maken:

In de nieuwsbrief van februari heeft u kunnen lezen welke trainingen en opleidingen de teamleden van De Sprankel aan het volgen zijn of afgerond hebben. Naast deze scholing zijn we ook op allerlei andere manieren aan de slag om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen:

GROEPSBEZOEKEN DE VREEDZAME SCHOOLin maart worden de groepen bezocht door de stuurgroep van De Vreedzame School (teamleden). Zij kijken hoe leerkrachten de activiteiten van De Vreedzame School uitvoeren aan de hand van de schoolafspraken rondom leerkracht- en leerlinggedrag van De Vreedzame School. Op deze manier bewaken we met elkaar de kwaliteit van de lessen en de doorgaande lijn binnen school.

GROEPSBEZOEKEN DIRECTIEIn februari, maart en april krijgen alle leerkrachten een groepsbezoek gericht op het geven van instructie en het omgaan met verschillen in de groep. Deze instructie wordt bekeken met een vastgestelde kijkwijzer. In het nagesprek wordt besproken wat goed gaat en waar ontwikkelpunten zijn van de leerkracht. Na alle groepsbezoeken wordt een teambeeld geschetst: waar zijn we goed in, wat kunnen we nog ontwikkelen. Gezamenlijk maken we afspraken over hoe we borgen en hoe we gaan ontwikkelen.

INTERNE AUDITOp 23 maart wordt onze school bezocht door een auditteam vanuit Optimus en Peelraam. Zij bekijken de school en het werk op school door de bril van ‘kritische vriend’. Vanuit documenten, lesbezoeken, gesprekken met leerrkrachten/ib/directie geven zij een terugkoppeling hoe zij kijken naar het onderwijs op De Sprankel.

REKENENDe rekenwerkgroep en collega’s zijn, onder leiding van de rekencoördinator, op zoek naar een nieuwe rekenmethode. In verschillende leerjaren zijn pilotlessen gehouden. Aan de hand van de ervaringen met deze lessen en hoe we bij ons op school les willen geven, wordt een nieuwe methode gekozen waarmee we in het nieuwe schooljaar aan de slag gaan.

PARKERENHet is al weer enige tijd geleden dat we het parkeren bij en in de omgeving van school onder uw aandacht gebracht hebben. In deze nieuwsbrief willen we de afspraken nog een keer afstemmen:

 • –  Met de fiets maakt u gebruik van het fietspad vanuit de van Steenhuijslaan en Jan Luijkenstraat;

 • –  Te voet maakt u gebruik van het voetpad vanuit de van Steenhuijslaan en Jan Luijkenstraat of van het voetpad dat naast de Gasthuishoeve ligt;

 • –  Met de auto parkeert u in de vakken op het parkeerterrein bij het Kind Centrum of het onverharde parkeerterrein aan de Gasthuishoeve.

 • –  Wilt u een kind enkel uit laten stappen, maak dan gebruik van de brede stoepen in de rondingen van het parkeerterrein en rij dan meteen weg (kiss- en ride).
  – Het is voor de bewoners van de van Steenhuijslaan en de Jan Luijkenstraat niet wenselijk dat deze straten gebruikt worden als parkeerplaats of kiss- en ride zone. Wilt u rekening houden met het woongenot van onze buurtbewoners en zich aan de afspraken houden die we als gebruikers van het Kind Centrum met hen gemaakt hebben!

SPONSORLOOPOp vrijdag 13 maart is een gezamenlijke sponsorloop van alle leerlingen van het Kind Centrum. Het gemeenschappelijke doel is het inrichten van de aula als theater en toneel met toneelgordijnen en toneelverlichting.

Komt u onze lopers aanmoedigen!! Wilt u er voor zorgen dat uw kind sportschoenen of schoenen waar mee hij/zij makkelijk kan lopen bij zich heeft. Meer info, kijk hier

RAPPORTENOp vrijdag 6 maart krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun rapport mee naar huis. Zorgt u dat de rapportmappen voor deze dag op school zijn! Vanaf dinsdag 3 maart 14.30 uur kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken. Voor groep 4 t/m 7 is dit samen met uw kind. Wilt u er voor zorgen dat broertjes en zusjes die wachten op de gang zich bezig kunnen houden, zodat de gesprekken in de klassen in rust kunnen plaats vinden. Op de middagen zal de leerkracht die op die dag werkt het gesprek voeren. Op de avonden zijn beide groepsleerkrachten aanwezig.

Bij deze nieuwsbrief treft u ook de ouderbrief van blok 5 van De Vreedzame School. Kijk Hier

BLINK!Na de carnavalsvakantie start het nieuwe thema van Wereldoriëntatie. Tot de meivakantie zullen de groepen bezig zijn rondom het thema: Grote experimenten.
Groep 1/2: Uitvinden. De kinderen leren dat een uitvinder iemand is die een nieuw idee bedenkt en daarvan een ontwerp maakt. Pompom wil een uitvinding maken waarmee hij kan vliegen. De kinderen gaan hem daarbij helpen.
Groep 3/4: Handige uitvinders. Mensen zijn slimme uitvinders. Hoe komen je erop? Wie bedacht de balpen of het theezakje? En hoe zit een fietsbel eigenlijk in elkaar?
Groep 5/6: Wonderlijke uitvindingen. Hoe weten we wat we nu weten? Bekijk diverse uitvindingen, leer van wat dieren doen en doe zelf proefjes.
Groep 7/8: De experimentele keuken. Koks experimenteren vaak met hun gerechten en zijn soms echte uitvinders! Hoe kun je natuurlijke uitvindingen gebruiken in een eigen gerecht?

BLOK 5 DE VREEDZAME SCHOOLOnze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.

Dit schooljaar vindt de training plaats op dinsdag 12-19-26 mei 2020. Voorafgaand aan de training wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 7 die gevraagd worden om leerlingmediator te worden. Kinderen solliciteren voor deze taak en de leerkrachten van groep 7 met de werkgroep maken de keuzes. Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde dag.

In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

GROTE REKENDAGDe Grote Rekendag op 25 maart staat voor groep 1 t/m 8 in het teken van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.

Het thema van de Grote Rekendag is ‘De Getallenfabriek’. Een van de vragen waarmee de kinderen aan de slag gaan is: hoe maak je eigenljk getallen? We hebben maar 10 cijfers (0t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal.. In alle groepen onderzoeken de leerlingen, op hun eigen niveau, wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.

NIEUWS UIT DE PAROCHIEZondag 15 maart om 11.00u. is er een gezinsviering in de St.Elisabethkerk in Grave. Het thema is : Jezus is het Levende Water.

Wij kunnen niet leven zonder water.
Jezus is de Bron van het levende water.

De kinderen worden actief bij de viering betrokken.
Deze viering is ook de openingsmis voor de kinderen die dit jaar de Eerste Communie gaan doen.

 

 

 

SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN 2020-2021

Herfstvakantie19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
2e paasdag5 april 2021
Koningsdag27 april 2021
Meivakantie3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
2e pinksterdag24 mei 2021
Zomervakantie19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021
(Pas op: wijkt af van zuid ivm vierdaagse)  

Het jaarrooster met daarin de studiedagen volgt op het moment dat de jaarplanning voor school klaar is.

25 februari 2020
Team basisschool De Sprankel

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 25 MAARTNieuwsbrief: onderwijs op afstand 4

  En de lente is begonnen… – Na de eerste evaluatie in het team met betrekking […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 15 MAART!!! Scholen gesloten

  Beste ouders/verzorgers,  in de bijlage treft u een brief van Optimus met betrekking tot het […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 4 MAARTSponsorloop

  Beste ouders/verzorgers, We zijn nu zo’n anderhalf jaar ‘bewoners’ van Kind Centrum de Graaff. We beginnen […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE