Maandbrief

Naast de directe mondelinge contacten met de leerkracht en directie, wordt door ons maandelijks een “Maandbrief” verzorgd. Daarin staan naast een overzichtelijke kalender voor elke groep alle groepsactiviteiten vermeld. Indien er speciale gelegenheden zijn, wordt u daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht, en/of via de link nieuwsbrief.

MAANDBRIEF OKTOBER 2020

WWW.DE-SPRANKEL.NL
Op onze fleurige website www.de-sprankel.nl staat altijd de laatste versie van deze informatiebrief. Ook vindt u hierop de digitale versie van onze Schoolgids.  

DE SPRANKEL OP FACEBOOK
Wist u, dat u ook als u zelf geen Facebook heeft, u onze Facebook pagina toch kunt bekijken. Nieuwsgierig geworden? (klik op de afbeelding voor koppeling naar de Facebook pagina) Neem gerust eens een kijkje en blijf zo op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten.
Facebook-create

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Als het goed is ontvangt u deze ook nieuwsbrief digitaal, via uw  e-mailadres.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via de e-mail, dan graag een berichtje naar school  (info.desprankel@optimusonderwijs.nl).
We krijgen regelmatig meldingen dat de mailbox vol is; wilt u dit in de gaten houden?
Op onze site www.de-sprankel.nl kunt u altijd de meest actuele informatiebrief nalezen.

NIEUWS UIT HET TEAM
*BEZOEK AAN HET GRAAFS MUSEUMAls afsluiting van ons eerste Blink thema brengen we met groep 7 en 8 op dinsdag 13 oktober en met groep 5 en 6 op woensdag 14 oktober, een bezoek aan het Graafs museum. Hier zullen vrijwilligers ons van alles gaan vertellen over de familie van Egmond, die vroeger in het kasteel in Grave heeft gewoond.
*BAG2SCHOOL KLEDING INZAMELINGVan 12 oktober tot 16 oktober zamelen we voor Bag2school weer kleding, lakens, kussens enz in. De opbrengst van deze inzameling komt in onze spaarpot voor een digitaal speeltoestel! Van maandag tot en met donderdag kunt u om 8.15 uur en om 14.00 uur uw zakken inleveren bij de schuur aan de zijkant van het gebouw (naast de ingang van groep 5-6). Op vrijdag 16 oktober worden de zakken opgehaald.
*LUNCHPROTOCOLZo na de start van het schooljaar is het ook de tijd om schoolafspraken weer eens onder de aandacht te brengen. In de eerste pauze stimuleren we het eten van fruit en groente. Wilt u uw kind een stuk fruit of een bakje met gesneden fruit, tomaatjes, komkommer, paprika enz mee naar school geven. Eet uw kind geen fruit of groente dan is een boterham een prima alternatief. Op de website kunt u ons lunchprotocol lezen. Voor leuke ideeeën: https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar- de-basisschool.aspx .
*LOCK-DOWN INHAALPROGRAMMADe overheid heeft gelden beschikbaar gesteld om een inhaal – en ondersteuningsprogramma op te starten om de achterstanden die in de lock-down zijn ontstaan te kunnen verhelpen. Wij hebben dit aangevraagd en zullen voor de herfstvakantie te horen krijgen of wij hiervoor in aanmerking komen. Wij hopen dat dit het geval is, omdat wij met deze extra middelen een mooi programma aan kunnen bieden voor een bepaald aantal leerlingen van onze school. Op deze manier kunnen wij deze leerlingen net dat extra steuntje in de rug geven. In de brief die als bijlage bij de mail met de nieuwsbrief is toegevoegd kunt u meer informatie lezen.

EVEN VOORSTELLENNa de zomervakantie zijn twee nieuwe leerkrachten op school gestart:
Beste kinderen, ouders/verzorgers,
In augustus ben ik gestart in groep 4/5 bij jullie op school.
Ik ben Suzanne Peters, ben 39 jaar oud en ik woon met mijn man en 3 kinderen in Groesbeek. Sinds 2002 werk ik in het onderwijs. In dat jaar ben ik op de Regenboog in Cuijk begonnen. Hier heb ik met veel plezier gewerkt in groep 1⁄2, 4, 6 en 7. In 2008 heb ik een jaar in de invalpool gewerkt en daarna tot 2014 weer op de Regenboog. Via de vaste invallerspool, waar ik weer ben gaan werken, heb ik in schooljaar 2014/2015 ook een tijd vervangen op de Sprankel in de groepen 5 en 8. Hierna heb ik een tijd gewerkt in de schakelklas op St. Jozef in Velp. Verder ben ik op heel veel andere scholen meestal kort soms wat langer geweest.
Op mijn vrije dagen ben ik graag actief met mijn kinderen. We gaan graag het bos in om te wandelen of te fietsen. We knutselen graag, doen regelmatig een gezelschapsspelletje en houden allemaal van zwemmen. Als er dan nog tijd over is lees ik graag of loop ik hard.
Ik vind het leuk weer naar de Sprankel te gaan en hoop dat we er samen een fijne, leerzame tijd van kunnen maken. Als er nog vragen zijn hoor ik die graag!
Met vriendelijke groet, juf Suzanne

Hallo, ik ben Lilian Grunder. Ik ben 49 jaar en woon in Langenboom. Samen met mijn man Roy heb ik thuis 3 pubers, Lize van 18 jaar, Nick van 16 jaar en Suzette van 13 jaar en een hond Max, waar ik graag mee in het bos wandel. Mijn grootste hobby’s zijn lezen en vakantie vieren in Italië. Daarnaast vind ik het leuk om mijn tijd te vullen samen met vrienden en familie.
Ik werk al 25 jaar bij Optimus en de laatste 20 jaar op basisschool Vlasgaard. Daar heb ik in alle groepen gewerkt, behalve in groep 8. Ik geniet vooral van het werken met het jonge kind en ben dan ook heel blij dat ik vanaf 23 augustus een nieuw plekje heb gevonden naast juf Carien in 1-2a.
Ik heb er veel zin in om er een fijn schooljaar van te maken.
Met vriendelijke groet, Lilian Grunder

OKTOBER CPS GROEP 1-2Het realiseren van een goede (lees)start is het dagelijks werk van onze leerkrachten in groep 1/2.
De toetsen beginnende geletterdheid helpen ons om de individuele ontwikkeling van leerlingen en de groepsontwikkeling op de leesvoorwaarden in beeld te brengen.

In oktober worden de toetsen met de leerlingen van groep 2 afgenomen. In april worden de toetsen in groep 1 en groep 2 afgenomen. Deze toetsen worden met elk kind individueel gedaan. Hierdoor krijgt de leerkracht niet alleen een beeld van dat wat het kind al kan en dat wat een kind nog lastig vindt, maar ook de wijze waarop een kind werkt.

De resultaten van deze toetsen geven de leerkracht handvatten om het programma in de groep en voor het individuele kind te evalueren en waar nodig bij te stellen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?
Bij de oudergesprekken in november wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.

OKTOBER CITO VISEON GROEP 3 T/M 8In oktober wordt door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de vragenlijst van VISEON ingevuld. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen deze vragenlijst ook over zichzelf in.
Viseon helpt ons een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep.
In de vragenlijsten staan vier onderdelen centraal: zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag en werkhouding. Daarnaast is er ook aandacht voor de (sociale, veilige en ordelijke) leeromgeving van de groep. als voorwaarde voor het sociaal- emotioneel functioneren.

In het oudergesprek van november worden de uitkomsten van de vragenlijst van uw kind en observaties van de leerkracht met u en uw kind besproken.
Op schoolniveau worden met de groepsuitkomsten groepsplannen gemaakt om aan de ontwikkeling van de individuele leerling en de groep te werken.

30-09 KINDERBOEKENWEEKTijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen voer ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!

De kinderboekenweek wordt op woensdag 30 september in alle groepen gelijktijdig geopend. Op vrijdag 9 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met de Sprankeldag! Deze dag staat in het teken van En toen?

07-10 SCHOOLFOTOGRAAFWoensdag 7oktober komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf geeft aan dat witte , zwarte of lichtblauwe kleding niet de voorkeur heeft bij een zo mooi mogelijk resultaat.

09-10 SPRANKELDAGOp vrijdag 9 oktober vieren we Sprankel dag! Nadat we het vorig schooljaar helaas hebben moeten uitstellen hebben we nu, geheel volgens de corona regels, voor alle kinderen een hele leuke dag georganiseerd!

Wat we precies blijft nog even een verrassing, maar we kunnen wel alvast een paar kleine dingen verklappen:

  *De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zullen een skate clinic aangeboden krijgen. Hiervoor vragen we jullie om, als je dit hebt, van thuis je skates/ skeelers en bescherming mee te nemen. Deze bestaat uit pols, knie, ellenboog beschermers én een helm. Heb je dit thuis niet, dan kun je gebruik maken van de materialen die de meneer van de skate clinic meeneemt. Vanwege corona is het verplicht om een pet, muts of capuchon te dragen onder de leenhelm. En het is wel handig om hier een beetje rekening mee te houden met je kleding.

  *Jullie nemen deze dag gewoon je eigen lunch mee. De ouderraad zorgt voor wat lekkers.

We gaan er samen een gezellige, feestelijke dag van maken!! Groetjes van de organisatie.

13-10 INFORMATIEAVOND GROEP 7 EN 8Op dinsdag 13 oktober om 19.00 uur staat een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 gepland. In verband met de coronamaatregelen kan deze niet op dezelfde wijze als voorgaande jaren plaats vinden. We zijn in overleg om u op een alternatieve wijze te informeren over een aantal zaken die in groep 7 en 8 van belang zijn: procedure schooladvies, Voort Gezet Onderwijs, Cito Eindtoets en Cito Entreetoets en Adit.

27-10 THEMA BLINK!: LEVEN EN OVERLEVENVan de herfstvakantie tot de kerstvakantie staat dit thema bij Wereldoriëntatie centraal. Op dinsdag 27 oktober zullen we dit thema gezamenlijk openen in de aula.

*Groep 1/2: Thema Schatkist

*Groep 3/4: In dit thema gaan de kinderen op ontdekkingsreis! Ze leren een paar ontdekkingsreizigers van vroeger kennen en onderzoeken van alles over de woestijn, de jungle en het poolgebied. Wie op avontuur gaat moet zich goed voorbereiden.
Daarbij is het heel handig om meer te weten over de specifieke kenmerken van het klimaat van het gebied waar je naartoe reist, zodat je weet welke leefomstandigheden je te wachten staan.

*Groep 5/6: In dit thema Bijzondere bewoners kijken de kinderen naar hoe planten, dieren en dieren en mensen zijn veranderd of aangepast aan hun omgeving. Als eindproduct maken de kinderen met de klas een weetjesmuur. Ieder kind maakt een onderdeel voor deze weetjesmuur. Dit onderdeel moet aan een aantal eisen voldoen en zal aan het einde van het thema gepresenteerd worden. Door de combinatie van de vier onderzoekslessen en het eigen onderzoek vormen de kinderen zich een breed beeld van bijzondere planten, dieren en mensen en hoe deze zijn veranderd of aangepast aan hun omgeving of door de tijd heen.

*Groep 7/8: Binnen het thema Op leven en dood kiezen en onderzoeken de kinderen het leven en de dood bij planten, dieren en mensen. Het onderzoek zal aan het einde van het thema gepresenteerd worden in de vorm van meerdere artikelen die worden gebundeld in een tijdschrift. Door de combinatie van de vier onderzoekslessen en het eigen onderzoek vormen de kinderen zich een breed beeld van het leven en de dood, zoals wat de kenmerken zijn van het leven, hoe een dier zich ontwikkelt van het eerste begin tot de geboorte – in de baarmoeder of in een ei, wat er gebeurt met andere planten en dieren in een biotoop als er een diersoort uitsterft en hoe de politie bij een moordonderzoek gebruik kan maken van kennis van de natuur.

LEERLINGENRAADDe leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
David (groep 4/5), Mendy (groep 5), Wende (groep 6), Jesse (groep 7), Jasper (groep 7/8), Meike (groep 8).
De leerlingen van groep 8 zitten de vergaderingen om de beurt voor.
De agenda wordt in overleg gemaakt. Er staan punten op de agenda die vanuit het team/school komen en punten die uit de groepen komen.
Zo is tijdens de vergadering van woensdag 23 september gesproken over het omgaan met de schoolregels:
     *Wat gaat er TOP in de groep? Wat zijn TIPS in de groep?
     *Wat gaat er TOP bij het buitenspelen? Wat zijn TIPS bij het   buitenspelen?
     *Bespreekpunten uit de groepen  

De agendapunten worden in de groepen voorbereid, in de vergadering besproken en daarna worden in de groepen de uitkomsten van de vergadering weer teruggekoppeld.

TOP*Hoe we met elkaar het schooljaar zijn gestart.
*Het groepscontract in de groepen.

TIP*Surveilleren bij de kuil: in het surveillance-rooster wordt aangegeven waar de leerkrachten moeten staan tijdens de pauze.
*Van 5 naar 0 en dan is het stil: loopt nog niet in alle groepen goed. We zijn met elkaar verantwoordelijk dat het stil is als de juf dat vraagt.

Uit de groep:*Fijn dat ouders weer op het plein mogen bij het halen en brengen. De 1,5 meter wordt hierbij niet altijd in acht genomen. Bij de poorten is het druk met ouders, waardoor kinderen niet gemakkelijk met hun fiets van het speelplein af kunnen. Afspraak: in de nieuwsbrief aangeven zodat ouders hier op kunnen letten.

*Sinds 1 augustus is roken in de omgeving van schoolgebouwen verboden!

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD Het dagelijks bestuur

*Voorzitter: Debby Arts
*Secretaris: Wilske Neijenhuis
*Penningmeester: Marjon Gerrits

OUDERRAADLEDEN GEZOCHTOok dit jaar zet de ouderraad van de Sprankel zich weer in om voor alle kinderen van de school activiteiten in en buiten de school te organiseren en te financieren. Denk hierbij aan activiteiten zoals: schoolreisjes, de sprankeldag, kerst en carnaval, de avondvierdaagjes en nog vele anderen.

Om dit allemaal te organiseren en in goede banen te leiden zoeken wij nog ouders die lid willen worden van de ouderraad. Dit houdt in dat je om de 6 weken een vergadering bijwoont en een bijdrage levert met het organiseren van de verschillende activiteiten. Wat krijg je hiervoor terug? Dankbare en lachende kinderen die heel blij zijn met alle dingen die voor hen georganiseerd worden. Maar natuurlijk ook meer binding met de school en wat er allemaal speelt. Mocht het niet lukken om vast lid te worden van de ouderraad, dan zijn wij altijd op zoek naar “helpende handen” bij activiteiten. Hulp is altijd welkom en nodig. Van het begeleiden van kinderen, rijden tot cateringwerkzaamheden of opruimen. Kijk op de jaarkalender welke dagen er activiteiten zijn en zet deze alvast in je agenda.

Wil je je aanmelden dat kan via: penningmeesterordesprankel@gmail.com of spreek een lid van de ouderraad aan. Zijn er vragen of opmerkingen mail dan gerust ook of spreek ons aan.
Tot slot: Op de website van de Sprankel is alle informatie van de ouderraad (wie zijn wij, notulen, vergaderdata) na te lezen bij: 
tab Ouders > Ouderraad > Oudervereniging.

DE VREEDZAME SCHOOLWe zijn gestart met blok 2 van De Vreedzame School.
Elke week wordt er via een les aandacht besteed aan het thema:
We lossen conflicten zelf op.

Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

HERFSTVAKANTIEOp maandag 19 oktober begint de herfstvakantie. Die duurt tot en met zondag 25 oktober. Op maandag 26 oktober verwachten wij iedereen weer uitgerust terug op school.
Alvast een hele prettige vakantie!!!

 

 

 
 

  

 

 
 

 

    

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 25 OKTOBERnieuwsbrief: Onderwijs op de Sprankel in Corona-tijd

  Beste ouders en verzorgers,na een herfstvakantie waarin de zorgen om Corona allengs groter zijn geworden […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 25 SEPTEMBERBeslisboom voor neusverkouden kinderen

  AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 SEPTEMBERVoortgang onderwijs in Coronaperiode

  Als alle bij Optimus betrokkenen goed samenwerken, zich gedisciplineerd aan de richtlijnen van het RIVM […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave

T: 0486 47 20 77
E: info.desprankel@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Sprankel

Gasthuishoeve 1
5361 HT Grave
BEL Basisschool de Sprankel MAIL Basisschool de Sprankel

VOLG Basisschool de Sprankel OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE